Rejestracja użytkownika


Informujemy, że powstał nowy serwis internetowy poświęcony ekosystemowi start-upów www.startup.pfr.pl. W zw. z tym proces rejestracji w katalogach portalu www.web.gov.pl nie jest obecnie możliwy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: redakcja@web.gov.pl
Zespół web: http://www.web.gov.pl/o-platformie/zespol/148_226_zespol-portalu-wspieramy-e-biznes-www-web-gov-pl.html
Kontakt: redakcja@web.gov.pl


Formularz zgłaszania uwag