System Identyfikacji Wizualnej

Wytyczne ogólne

Księga znaku PARP - plik PDF
Specyfikacja znaku web.gov.pl - plik PDF
Specyfikacja znaku Akademia e-Biznesu - plik PDF
Księga Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP - plik PDF v. 2013.11.25
Zasady realizacji transmisji internetowych - plik DOC v. 2014.12.16

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - plik PDF v. kwiecień 2014

Logotypy

Logo Unii Europejskiej - plik ZIP
Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - plik ZIP
Logo PARP - plik ZIP
Logo web.gov.pl - plik ZIP
Logotyp Akademia e-Biznesu - plik ZIP

Inne komponenty

Przykład planszy informacyjnej playera transmisji internetowej - plik PNG
Wzorzec belki informacyjnej oraz logotypu (web.gov.pl) dla transmisji internetowej i innych materiałów video- plik ZIP
Wzorzec belki informacyjnej oraz logotypu (PARP) dla transmisji internetowej i innych materiałów video - plik ZIP
Wzorzec tyłówki - plik ZIP
Szablon prezentacji - plik PPT
Przykład statuetki (nagrody) - plik PDF

Logotypy: PARP, web.gov.pl, Akademia e-Biznesu są znakami zastrzeżonymi. Ich wykorzystywanie przez inne podmioty może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody PARP lub na podstawie odrębnych umów.

 

 

 

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag