Regulamin i dokumentacja konkursowa

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i dokumentacją konkursową:

  • Regulamin Konkursu dla beneficjentów programów POIG 8.1 i POIG 8.2 „WSPIERAMY E-BIZNES 2012” (plik PDF)
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Formularz 1 (plik PDF, plik DOC)
  • Załącznik nr 2a do Regulaminu Konkursu - Formularz 2 – dla e-usługi (plik PDF, plik DOC)
  • Załącznik nr 2b do Regulaminu Konkursu - Formularz 2 – dla technologii B2B (plik PDF, plik DOC)
  • Załącznik nr 3a do Regulaminu Konkursu - Kryteria oceny – dla e-usługi (plik PDF)
  • Załącznik nr 3b do Regulaminu Konkursu - Kryteria oceny – dla technologii B2B (plik PDF)
  • Załącznik nr 4a do Regulaminu Konkursu - Plan promocji dla Laureatów Konkursu – kategoria e-usługa (plik PDF)
  • Załącznik nr 4b do Regulaminu Konkursu – Plan Promocji dla Laureatów Konkursu – kategoria technologia B2B (plik PDF)
  • Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Deklaracja bezstronności i poufności Konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B (plik PDF)
___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag