Artykuły

Kontakt

Data: 2009-08-03 15:08:30

Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

więcej

Nagrody

Data: 2009-08-03 15:08:25

Dla laureatów Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

więcej

Kapituła Konkursu

Data: 2009-08-03 15:08:24

Poniżej prezentujemy osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu na innowacyjną e-usługę.

więcej

Regulamin konkursu

Data: 2009-08-03 15:08:16

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

więcej

Jak wziąć udział w konkursie?

Data: 2009-08-03 15:08:14

Aby wziąć udział w konkursie beneficjenci Działania 8.1 PO IG powinni zapoznać się z Regulaminem, a następnie wypełnić Zgłoszenie konkursowe, w którym pokażą unikatowość swojego projektu i przesłać:

więcej

O konkursie

Data: 2009-08-03 15:08:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza beneficjentów Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w konkursie na innowacyjną e-usługę.

więcej

Formularz zgłaszania uwag