Akademia e-Biznesu w Katowicach - E-usługa, od planu do realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo, a także prezentacjami prelegentów, którzy wzięli udział w spotkaniu organizowanym w ramach Akademii e-Biznesu w Katowicach 17 października 2012 roku. 

Tytuł prezentacji Prelegent Prezentacja Video
Zaplanowanie etapów realizacji projektu - harmonogram działań i źródła finansowania poszczególnych etapów - idealny przykład Rafael Moucka Plik PDF
Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa Mateusz Hyży Plik PDF
Rezultaty realizacji projektu. Opis celów. Sposoby tworzenia wskaźników produktu i rezultatów projektu. Michał Uherek
Plik PDF

Efekty biznesowe wdrożenia projektu e-biznesowego. Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej (Stopa dyskonta; Zdyskontowany, skumulowany zysk na działalności operacyjnej; Wskaźnik rentowności na sprzedaży; Wskaźnik rentowności inwestycji; Wskaźnik efektywności ekonomicznej) Piotr Budzisz
Plik PDF
Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w interencie (umowy, regulaminy itp.). Inne kluczowe zagadnienia prawne przy tworzeniu e-usług Maciej Kawecki Plik PDF  
Plany finansowe - studium przypadku Dominika Matczak Plik PDF
___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag