O Platformie

Niemal półtora miliarda euro Unia Europejska przeznaczyła w latach 2007-2013 na działania mające na celu upowszechnienie w firmach wykorzystania usług elektronicznych oraz Internetu. Służy temu Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). W ramach tego Priorytetu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt systemowy, polegający na uruchomieniu internetowej Platformy Wspieramy e-Biznes - web.gov.pl promującej tworzenie w firmach nowych, innowacyjnych e-usług oraz innowacyjnych rozwiązań B2B. Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Dla kogo?
Platforma Wspieramy e-biznes - web.gov.pl to odpowiedź na potrzeby mikro, małych i średnich firm poszukujących informacji na temat prowadzenia biznesu w sieci.
Zadaniem serwisu jest:

  • zachęcenie obecnych i przyszłych przedsiębiorców do rozpoczęcia biznesu w Internecie,
  • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami działającymi w e-biznesie,
  • promocja innowacyjnych pomysłów na e-usługi i technologie B2B,
  • przekazanie praktycznych informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie e-biznesu ze środków, Unii Europejskiej, oraz jak prowadzić i rozliczyć projekt.

Kompleksowe źródło wiedzy o e-biznesie
Atutem serwisu jest zgromadzona w jednym miejscu, dostępna bezpłatnie kompleksowa wiedza. Mocną stroną Platformy jest zrozumiały i przystępny język oraz najwyższa jakość merytoryczna publikowanego materiału. Aby uzyskać dostęp do informacji, wystarczy zalogować się do serwisu lub zaprenumerować newsletter.
Na Platformie intensywnie rozwija się Baza wiedzy. Jest to bank informacji dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą się dowiedzieć, czy w sieci jest miejsce na ich pomysł i jak go zrealizować. Poprzez bazę e-usług i bazę technologii B2B Platforma web.gov.pl prezentuje i promuje innowacyjne pomysły, które odniosły sukces na rynku. Przedsiębiorcy znajdą na Platformie Wspieramy e-Biznes - web.gov.pl eksperckie opracowania, analizy i e-booki dotyczące rynku i biznesu elektronicznego w Polsce. Publikacje zawierające porady na temat budowania modeli biznesowych, analizy polskich regulacji prawnych dotyczących e-gospodarki oraz wskazówki na temat skutecznej reklamy w Internecie i zwiększenie konkurencyjności firm cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników Platformy.

Rozwój Platformy
Celem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest jak najlepsze dostosowanie web.gov.pl do potrzeb przedsiębiorców. Dlatego uwagi i sugestie użytkowników serwisu są cennym źródłem informacji o kierunku rozwoju serwisu i mają istotny wpływ na jego zawartość i funkcje. Web.gov.pl rozwija się w oparciu o cztery kierunki:

Tworzenie społeczności e-przedsiębiorców
Zadaniem web.gov.pl jest stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej merytorycznie platformy dla społeczności e-przedsiębiorców w Polsce. W integracji środowiska e-biznesu i rozwoju wymiany informacji pomocne będą m.in. forum Platformy.

Promocja przedsiębiorców
Misją web.gov.pl jest promocja użytkowników serwisu, w tym przedsiębiorców wdrażających innowacyjne e-usługi lub technologie B2B.

Tworzenie atrakcyjnego wizerunku przedsiębiorcy w Internecie
Zalogowani użytkownicy Platformy będą mogli stworzyć profil własnej firmy. Wirtualna wizytówka zawierać będzie kompleksowy opis przedsiębiorstwa, w tym jego branży, osiągnięć czy oferty. Taka elektroniczna forma reklamy, skierowana do sprofilowanej grupy odbiorców, ułatwi kontakt między przedsiębiorstwami. Użytkownicy będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń w prowadzeniu e-biznesu bezpośrednio na forum, za pomocą bloga oraz wiadomości prywatnych.

Pomoc w zarządzaniu projektem
Dla korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej przydatny będzie rozbudowany system informatyczny, który:

  • ułatwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu on-line,
  • pozwoli na monitorowanie postępów w ocenie projektu,
  • udostępni odpowiedzi ekspertów PARP na najciekawsze zapytania dotyczące składania wniosków.

ZAPRASZAMY NA WEB.GOV.PL!

 

 

System CMS zarządzający Platformą wykonany został na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag