Informacje o PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to agencja rządowa zarządzająca funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem PARP jest:

  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • przeciwdziałanie bezrobociu,
  • rozwój istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wspieranie innowacji.

Zasada działania PARP - schemat

Rysunek: Zasada działania PARP - schemat

Więcej informacji o PARP znajdziesz na stronach:

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag