Baza E-usług

Informacje ogólne
stylizacja.org.pl
stylizacja.org.pl

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
HAQ Sp. z o.o.
Adres:
ul. Do studzienki 34B, 80-227 Gdańsk
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Stylizacja.org.pl - platforma z nowatorskimi narzędziami pozwalajacymi na odwzorowanie sylwetki i automatyczne generowanie propozycji ubraniowych powstały w ramach 

  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-22-219/13-00.

   

  Projekt polega na stworzeniu i wprowadzeniu na rynek jednej e-usługi Stylizacja.org.pl.

  Celem projektu na poziomie produktu jest przygotowanie, wdrożenie jednej, nowej e-usługi, bedącej aplikacją dla osób zainteresowanych modą, nowymi trendami i tworzeniem stylizacji, która spełnia wszystkie cechy usługi elektronicznej.

  Usługa www.stylizacja24.pl będzie dostepna na indywidualne żądanie usługobiorcy przez 24 godziny na dobę dla każdej osoby wyposażonej w komputer lub urządzenie mobilne i internet.

   

  Nazwa beneficjenta: HAQ Sp. z o.o.

  Całkowita wartość projektu: 685 600,00 PLN

  Kwota dofinansowania:407 932,00 PLN

  Kwota dofinansowania w formiedotacji celowej:71 988,00 PLN

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości: 479 932,00 PLN, co stanowi 85% należnego dofinansowania.

   

  Obszar działania: krajowy

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag