Baza E-usług

Informacje ogólne
Dive Chum - bezpieczeństwo w nurkowaniu
Dive Chum - bezpieczeństwo w nurkowaniu

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Trekspert sp. z o.o.
Adres:
Ul. Jana Matejki 46/7a; 60-767 Poznań
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Celem projektu realizowanego przez Trekspert sp. z o.o. jest wdrożenie e-usługi DiveChum.

  DiveChum to rozwiązanie adresowane do nurków rekreacyjnych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, możliwości urządzeń mobilnych oraz wykorzystaniu strony www, użytkownik zyska dostęp do szeregu funkcjonalności zwiększających satysfakcję i podnoszących bezpieczeństwo nurkowania. Właśnie podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nurków dzięki zaoferowaniu im rozwiązań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku nurkowego oraz, w przypadku zajścia sytuacji awaryjnej, ułatwiania prowadzenia akcji ratunkowej będzie główną cechą i wyróżnikiem e-usługi.

  W tym kontekście podstawowe funkcjonalności e-usługi możemy podzielić na dwie kategorie: ogólne i ratunkowe.

  Do pierwszej grupy zaliczyć można: rozszerzony e-logbook, tworzenie profilu nurka na podstawie historii nurkowań, funkcjonalności społecznościowe, standaryzację oceny kompetencji i doświadczenia nurków, a także ogólną bazę informacji przydatnych w realizacji tego hobby.

  Funkcjonalności ratunkowe obejmują między innymi: zautomatyzowany schemat akcji ratunkowej, wzorce prowadzenia poszukiwań, określanie ryzyka konkretnego nurkowania, automatyzację powiadamiania o potencjalnym wypadku nurkowym.

  Taki pakiet funkcjonalności powinien przełożyć się na szerokie zainteresowanie grupy docelowej e-usługą. Zostało to potwierdzone w wywiadach bezpośrednich przeprowadzonych w trakcie przygotowywania koncepcji rozwiązania.

   

  Tytuł projektu: E-Diver - Stworzenie e-usługi dedykowanej do nurków rekreacyjnych oferującej pakiet funkcjonalności umożliwiający podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkownika.

  Numer naboru: 3/2012

  Numer wniosku: WND-POIG.08.01.00-30-408/12

  Kwota dofinansowania: 489 300,00 PLN

  Zasięg: Międzynarodowy (Wielka Brytania) 

  Rynek docelowy: Polska i zagranica (Wielka Brytania)


Formularz zgłaszania uwag