Baza E-usług

Informacje ogólne
Stworzenie i implementacja zaawansowanej e-usługi informowania o tym
Stworzenie i implementacja zaawansowanej e-usługi informowania o tym "co na drogach" opartej na modelu społecznosciowym
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
conadrogach.pl Anna Kluba
Adres:
Ul. Świerkowa 11, 55-311 Kostomłoty
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

  8. Oś Priorytetowa Społeczenstwo informacyjne – zwiekszanie innowacyjnosci gospodarki
  Działanie 8.1 Wspieranie działalnosci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

  WND-POIG.08.01.00-02-233/13

  Tytuł projektu: Stworzenie i implementacja zaawansowanej e-usługi informowania o tym "co na drogach" opartej na modelu społecznosciowym

  Beneficjent: conadrogach.pl Anna Kluba

  Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu: 847.300,00 zł

  Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 593.110,00 zł (70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu)

   

  Projekt zakłada budowe i implementacje e-usługi stanowiacej bezposrednia odpowiedz na potrzeby grup docelowych: kierowców/turystów korzystajacych z Internetu w celu zaplanowania trasy podrózy czy ogólnie pozyskania informacji o aktualnej sytuacji na drogach oraz podmiotów gospodarczych prowadzacych działalnosc w branzachstanowiacych dopełnienie infrastruktury komunikacyjnej (kojarzenie tych grup w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb podmiotów wchodzacych w ich skład), np. hotele, zajazdy, restauracje, stacje benzynowe, i inne podmioty, którymi mógłby wyrazic zainteresowanie podrózujacy kierowca(punkty POI), które za obecnosc w systemie beda uiszczały opłate.

  Powstały system bedzie sie składał z portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, działajacych w modelu odpowiadajacym formule social media, pozwalajacym na dostep do zawsze aktualnej i przedstawionej w atrakcyjny sposób informacji. Wyjatkowosc e-usługi polega na tym, ze kontent portalu i aplikacji mobilnej, niemal w 100% tworzyli beda jej uzytkownicy wprowadzajac informacje wazne dla społecznosci kierowców do bazy danych. Bedzie to zatem usługa społecznosciowa dedykowana kierowcom. Projekt bęzie miał zasięg ogólnokrajowy.

  Projekt bedzie miał jednoznacznie pozytywny wpływ na polityke społeczenstwa informacyjnego. Wskutek projektu powstanie bowiem nowa czesc portalu conadrogach.pl (pod ta domena prowadzona jest obecnie działalnosc polegajaca na publikacji wiadomosci majacych zwiazek z wiekszymi wydarzeniami dotyczacymi infrastruktury drogowej, w tym np. rozpoczeciem budowy znaczacego odcinka drogi; portal zawiera równiez wciaz rozwijana mape połaczen drogowych w Polsce w relacji pozwalajacej na wyszukiwanie tresci wg rodzaju i/lub nr drogi) z e-usługa orazaplikacja mobilna, która pozwoli na szybkie i wygodne zaplanowanie trasy w oparciu o szeroki dostep do informacji o tym co dzieje sie na drogach, o pracach budowlanych, utrudnieniach, wypadkach, stanie infrastruktury, punktach infrastruktury wspomagajacej, takich jak: restauracje, hotele, zajazdy, motele, itp. i dzielenie sie informacja w ramach społecznosci wytworzonej wokół platformy Wnioskodawcy, która w przyjetym modelu, w duzym stopniu bedzie sama ja tworzyła (nieformalna, aczkolwiek ustandaryzowana publikacja tresci pochodzacych wprost z dróg). Wpłynie on zatem na zwiekszenie podazy e-usług na polskim rynku, a takze na rozpowszechnienie produktów cyfrowych. Bedzie to e-usługa atrakcyjna dla wszystkich potencjalnych uzytkowników, stad tez wpłynie ona na wzrost zainteresowania rozwiazaniami zwiazanymi z technologiami komunikacyjno-informacyjnymi w gospodarce.

  www.conadrogach.pl

   

   

  Profil firmy

 • Blog


Formularz zgłaszania uwag