Katalog B2B

Informacje ogólne
Integracja systemów podmiotów współpracujących z Firmą Clinica Medica Sp. z o.o. w ramach obsługi medycznej pacjenta
Integracja systemów podmiotów współpracujących z Firmą Clinica Medica Sp. z o.o. w ramach obsługi medycznej pacjenta
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Clinica Medica Sp. z o.o.
Adres:
81-229 GDYNIA, ul. Mireckiego 11
E-mail:
Pracownicy firmy:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Celem projektu jest usprawnienie współpracy w zakresie wymiany informacji pomiędzy Clinica Medica Sp. z o.o. a jej partnerami poprzez  wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B

  Planowany do wdrożenia system B2B będzie obejmował cały obszar dotychczasowej współpracy z partnerami, prowadząc do jej automatyzacji i usprawnienia poprzez zastosowanie elektronicznego systemu wymiany danych. Zakres dotychczasowych procesów biznesowych, które dzięki realizacji  projektu ulegną automatyzacji obejmuje:

  - przesyłanie i odbieranie dokumentacji niezbędnej do wykonywania usług medycznych oraz przesyłanie dokumentacji medycznej w zakresie wykonanych Świadczeń Zdrowotnych,

  - odbiór oraz przesyłanie rezultatów wyników medycznych oraz wyników laboratoryjnych,

  - monitorowanie historii chorób pacjentów drogą elektroniczną,

  - wymiana dokumentów księgowych, takich jak faktury, rachunki za wykonane usługi.

  Dzięki realizacji projektu nastąpi swobodny przepływ oraz zdalny dostęp do kluczowych informacji.


Formularz zgłaszania uwag