Katalog B2B

Informacje ogólne
Platforma wymiany danych
Platforma wymiany danych

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
ESTETIC Piotr Jakub Zawodny
Adres:
ul. M. Kopernika 6/2 70-241 Szczecin
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • B2B projektu polega na stworzeniu platformy wymiany danych pomiędzy Beneficjentem a jego dostawcami oraz biurem rachunkowym, które go obsługuje. Zasadniczą zamianą w organizacji przedsiębiorstwa będzie usprawnienie planowania i analizy danych zakupowych, które będą dostępne na lepszym  poziomie szczegółowości -co doprowadzi do zmian w jakości pracy oraz poprawi jej organizację.

    Wdrożenie systemu B2B usprawni przepływ informacji pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Partnerzy Wnioskodawcy, który są jego dostawcami, będą sprawniej mogli realizować zamówienia na materiały medyczne generowane przez Wnioskodawcę oraz w przypadku biura rachunkowego -  sprawniej i szybciej  przekazywać niezbędne informacje niezbędne do efektywnego zarządzania firmą. Zmiana ta daje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa oraz wygenerowania dodatkowych przychodów. 

    Usługa wprowadzana jest w ramach projektu "Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy" w ramach Działania 8.2 PO IG. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 104 400 zł. W zakresie działań projektu znajdują się takie zadania jak zakup oprogramowania umożliwiającego działanie wymianych danych B2B, zakup środków trwałych w postaci sprzętu IT, usługi eksperckie (analiza przedwdrożeniowa systemu).


Formularz zgłaszania uwag