Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną
Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.
Adres:
Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Ogólnym celem projektu jest wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie przez Wnioskodawcę i współpracujące z nim przedsiębiorstwa procesów biznesowych w zakresie badań diagnostyki obrazowej w formie elektronicznej, zapewniającej automatyzację wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Planowany do wdrożenia system B2B ma zapewnić pełną integrację informatyczną umożliwiającą automatyczne wczytanie danych z elektronicznego zlecenia badania rtg lub usg przez system Wnioskodawcy a także zwrotne otrzymanie wyników tych badań w formie umożliwiającej ich odczyt i zapis w systemach informatycznych partnerów biznesowych Wnioskodawcy.

  Główne korzyście z realizacji projektu:

  • Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego realizację procesów biznesowych w formie elektronicznej;
  • Objęcie wdrożonym systemem współpracujących przedsiębiorstw;
  • Objęcie systemem B2B procesów biznesowych w zakresie badań diagnostyki obrazowej;
  • Ucyfrowienie wszystkich pracowni RTG i dwóch pracowni USG Wnioskodawcy;
  • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną diagnostyki obrazowej;
  • Rozszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa.

  Numer naboru: I nabór 2009

  Dofinansowanie: 1 236 000,00 PLN

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag