Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.
Wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.
Adres:
Łucka 15 pok. 214, 00-842 Warszawa
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • W wyniku realizacji projektu powstał system B2B, tworzący nową jakość w zakresie propagowania wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej. Dzięki systemowi CEMED uzyskał możliwość przekazywania obrazu z sal operacyjnych, gabinetów diagnostyki obrazowej i pomieszczeń fizjoterapii instytucji z nim współpracujących. W ramach systemu możliwa jest koordynacja działań w przypadku projektów realizowanych wspólnie przez CEMED i instytucje partnerskie. Istotnym udogodnieniem jest wirtualne biuro z funkcją automatycznej aktualizacji harmonogramów wydarzeń i aktualizacją stopnia realizacji wydarzeń, podziału obowiązków oraz automatyzacją wzajemnych rozliczeń. Unikalnym rozwiązaniem jest repozytorium treści cyfrowych z zakresu wybranych dziedzin medycyny. W zbiorach repozytorium znajdą się transmisje wydarzeń edukacyjnych, materiały konferencyjne, nagrania audio-video operacji i zabiegów medycznych, zdjęcia z medycznych systemów informatycznych oraz przypadki medyczne partnerów CEMED. Zgromadzona w ramach systemu multimedialna treść medyczna będzie udostępniana w formie produktów cyfrowych podmiotom działającym w szeroko rozumianym sektorze zdrowia.

    Numer naboru: II nabór 2009
    Dofinansowanie: 553 386 PLN

    Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag