Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrujacego procesy biznesowe firmy EDICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów
Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrujacego procesy biznesowe firmy "EDICTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
"EDICTUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Projekt stanowi istotną innowację w procesie realizacji działalności firmy Edictum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wdrożenie rozwiązania typu B2B poprzez elektroniczną wymianę danych między Partnerami, usprawni procesy: realizacji badań laboratoryjnych; realizacji usług medycznych; zarządzania i planowania wizyt; tworzenia raportów, rozliczeń; zarządzania materiałami medycznymi. W wyniku realizacji projektu zostanie zautomatyzowana wymiana informacji w procesach biznesowych, zmniejszeniu ulegnie ilość drukowanych dokumentów. Wszelkie informacje konieczne do realizacji procesów biznesowych będą przesyłane w formie elektronicznej. Realizacja projektu umożliwi automatyzację procesów realizowanych między Wnioskodawcą oraz jego Partnerami: Diagnostyka Sp. z o. o. oraz min. 5 lekarzami medycyny; świadczącymi usługi medyczne na zlecenie Wnioskodawcy. Dzięki integracji nowo powstałej platformy informatycznej wyeliminowana zostanie rola czynnika ludzkiego, która zostanie ograniczona do wprowadzania danych, dalsze procesy będą odbywały się automatycznie. Powyższe zastosowanie: usprawni przesyłanie skierowań na badania laboratoryjne, odbiór wyników tych badań oraz zlecenie usług medycznych. Usprawni procesy rozliczeń z Partnerami oraz ewidencjonowania posiadanych zasobów medycznych. Umożliwi lepsze zarządzanie organizacją pracy poprzez grafiki online oraz całościowe zarządzanie placówką medyczną.

     

    zasięg Projektu: krajowy

    rynek docelowy: Wielkopolska

    wartość dofinansowania: 213 732 zł


Formularz zgłaszania uwag