Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA
Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
EuroSoft Sp. z o.o.
Adres:
Łopuszańska 32
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B umozliwiającego partnerom współpracującym z wnioskodawcą przetwarzanie i archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w formule Softwerw-as-Service oraz zgodnie z wymogami art. 24  ust. 1 lit. a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU 2009 r nr 52, poz. 417 ze zm.). Dzięki wdrożonej usłudze partnerzy współpracujacy z wnioskodawcą (podmioty lecznicze) będą mogły dostosować standard gromadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w standardzie HL 7 CDA, który zalecany jst przez Ministerstwo Zdrowia w związku z wejścim w dniu 1 sierpnia 2014 roku obowiązku dokumnetowania zdarzeń medycznych w postaci elektronicznej.  Oprogramowanie będzie posiadało interfejsy webowe pozwalające na wymianę dokumentów elektroniczmych. Oprogramowanie będzie implementować podpis elektroniczny. 

    Wysokość dofinansowania: 239 466 PLN

    Nabór: I nabór 2013

    Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag