Katalog B2B

Informacje ogólne
Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Job Impulse i jej partnerów
Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Job Impulse i jej partnerów

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Job Impulse Polska Sp.zo.o.
Adres:
ul. Sielska 8, 60-129 Poznań
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Job Impulse Polska jest jedną z wiodących na polskim rynku agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oferującą szeroką gamę rozwiązań z zakresu Human Resources. Firma powstała w 2006 roku, od początku kierując się ambicją stworzenia specjalistycznej, rzeczowej i skutecznej organizacji, dostarczającej najwyższej jakości usług w obszarze pracy tymczasowej. Misją firmy jest także wdrażanie oraz popularyzowanie najlepszych praktyk i standardów związanych z prowadzeniem projektów rekrutacyjnych i budowaniem kompetencji pracowników.

  Jednym z głównych obszarów specjalizacji Spółki jest praca tymczasowa na stanowiska produkcyjne i okołoprodukcyjne. W branży produkcyjnej normą jest korzystanie z usług pracy tymczasowej. Ponad 60% firm tego sektora stale korzysta z pracowników tymczasowych zatrudnionych przy liniach produkcyjnych. Stanowią oni ¾ poszukiwanych pracowników. Klienci firm z sektora produkcyjnego wymagają coraz wyższej jakości produktów, coraz krótszych terminów realizacji zamówień i dodatkowo obniżenia cen towarów. Coraz ważniejsza staje się dla nich również jakość obsługi klienta. Wszystko to powoduje, że firmy stają z jednej strony przed koniecznością ograniczenia kosztów, a z drugiej strony, zależy im na zatrudnieniu wykwalifikowanego personelu. Rozwiązaniem, które pozwala firmom sprostać wszystkim tym wymaganiom, stawianym przez rynek, jest praca tymczasowa. Rozwiązania pracy tymczasowej pozwalają na uelastycznienie procesu produkcji poprzez: ograniczenie czasu i kosztów związanych z rekrutacją, ograniczenie czynności administracyjnych, wykluczenie ryzyka braków personalnych. Do grona największych klientów Job Impulse należą największe przedsiębiorstwa  produkcyjne w Polsce - BSH, Coko-Werk, które to firmy stanowią partnerów Wnioskodawcy w projekcie.

  Jeszcze do niedawna Wnioskodawca korzystał z wielu rozproszonych narzędzi i kanałów gromadzenia informacji i komunikacji wewnętrznej, rozwiązań B2E (Business-to-Employee) oraz B2B (Business-to-Business). Takie rozwiązanie było jednak nieefektywne (ręczne zbieranie i selekcja danych; ponowne wykonywanie tych samych czynności , brak ustrukturyzowanej wiedzy na temat klientów i kandydatów, brak wiedzy na temat realizowanych i zrealizowanych projektów) i nierentowne (rosnące koszty operacyjne, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń konsultantów odpowiedzialnych za realizację procesów).

  Dopiero w  2010 roku rozpoczęto prace nad ujednoliceniem i scaleniem wszystkich zasobów i obiektów informacyjnych funkcjonujących w firmie i nadaniu całości jednolitego charakteru. W tym celu rozpoczęto prace nad opracowaniem zintegrowanego systemu B2B do zarządzania usługą pracy tymczasowej. W wyniku realizacji projektu zostanie stworzony zintegrowany system B2B , który pozwoli na automatyczną wymianę informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami oraz profesjonalną obsługę zatrudniania, wypożyczania i rozliczania pracy pracowników tymczasowych. Wdrożenie rozwiązania zaplanowane jest na koniec I kwartału 2013 roku.

  Wdrożony system B2B zautomatyzuje procesy gospodarcze łączące podmioty projektu, zapewni lepszą koordynację działań pomiędzy nimi i usprawni wymianę informacji drogą elektroniczną. Na płaszczyznę elektroniczną zostaną przeniesione następujące procesy biznesowe:

  1. Proces realizacji zamówień
  2. Proces raportowania i wymiany danych między partnerami
  3. Proces zarządzania sprzedażą i relacjami z klientem
  4. Proces zarządzania pracownikami tymczasowymi
  5. Proces realizacji szkoleń i działań wdrożeniowych
  6. Proces zarządzania finansami i rozliczeniami.

  System informatyczny, który powstanie na potrzeby Job Impulse, będzie bazował na platformie z umieszczonymi na niej modułami do automatyzacji procesów B2B. Zostanie zintegrowany, poprzez odpowiednie interfejsy, z systemami IT Wnioskodawcy i partnerów biorących udział w projekcie.

  Numer naboru: I nabór 2010

  Dofinansowanie: 400 712 PLN

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag