Katalog B2B

Informacje ogólne
Wzrost efektywności prcesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych AJ Profibud i partnerów
Wzrost efektywności prcesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych AJ Profibud i partnerów
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
AJ PROFIBUD SP. Z O.O. S.K.
Adres:
36-016 Chmielnik, 277B
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Projekt polegał bedzie na wdrożeniu nowego, innowacyjnego systemu teleinformatycznego opartego o narzędzia do integrowania systemów i automatyzacji zarzadzania procesami biznesowymi. Bazą wdrażanego systemu będzie platforma B2B stworzona w oparciu o zintegrowane serwery i wyposazona w funkcjonalność pracy grupowej. Tak zamodelowana infrastruktura logiczno- funkcjonalna umozliwi automatyczna wymiane informacji oraz koordynacji działań pomiędzy partnerami.

    Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag