Katalog B2B

Informacje ogólne
INBUD - Internetowy System Rozliczania Kosztów Budów
INBUD - Internetowy System Rozliczania Kosztów Budów

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o.
Adres:
Katowice, śląskie
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Celem projektu jest wdrożenie systemu raportowania i analizowania kosztów pracy budów, zintegrowanego z systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie systemu informatycznego, który umożliwia szybką rejestrację danych o przebiegu prac oraz wymianę informacji dotyczących prac budowlanych pomiędzy kierownikami operującymi na terenie realizowanej budowy a biurem firmy.

  Za pomocą aplikacji możliwe jest importowanie kosztorysów budów w celu łatwego przypisywania kosztów do faktycznych pozycji kosztorysowych. Program umożliwia wymianę danych z istniejącym w firmie systemem kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym i magazynowym, a także z systemami firm współpracujących (na przykład wytwórni materiałów budowlanych). Pozwala również na uzyskanie dokładnych informacji na temat struktury kosztów budów, przygotowywanie zestawień i porównań oraz szczegółową analizę danych. Wymienione funkcjonalności zapewniają lepsze szacowanie kosztów realizacji prac podczas tworzenia ofert na kolejne przedsięwzięcia, co ma znaczący wpływ na konkurencyjność i rentowność spółki Drogopol oraz przedsiębiorstw współpracujących.

   

  • udoskonalenie procedur gromadzenia i dystrybucji danych;
  • automatyczny import kosztorysów budów;
  • usprawnienie procesów tworzenia zestawień, porównań i analiz kosztów;
  • integracja z systemami informatycznymi należącymi do spółki Drogopol oraz podmiotów współpracujących;
  • możliwość łatwego dostosowania struktury i funkcji do rozwoju przedsiębiorstwa oraz poszerzenia do współpracy z kolejnymi podmiotami.


  Numer naboru:
  Dofinansowanie: 652 150,00 PLN
  Zasięg:
  Rynek docelowy:

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag