Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz procesami dot. obszaru finansów i księgowości w zakresie zamówień i realizacji dostaw pomiędzy firmą BLACHPROFIL 2 Sp.z o.o. a jej partnerami
Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz procesami dot. obszaru finansów i księgowości w zakresie zamówień i realizacji dostaw pomiędzy firmą BLACHPROFIL 2 Sp.z o.o. a jej partnerami

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Blachprofil 2 Sp.z o.o.
Adres:
31-216 Kraków, ul. Legnicka 5
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Projekt zakłada wdrożenie mechanizmu wymiany informacji między firmą Blachprofil 2 oraz jej Partnerami przy wykorzystaniu Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI. Wdrażany mechanizm ma za zadanie integrację systemów informatycznych Partnerów w kontekście prowadzonej współpracy. Ponadto planuje się wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który umożliwi autoryzację dokumentów przesyłanych pomiędzy Kontrahentami za pośrednictwem EDI. Uzupełnieniem podstawowego oprogamowania będzie moduł analiż wielowymiarowych OLAP.


Formularz zgłaszania uwag