Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B łączącego firmę ABAGA z partnerami biznesowymi
Wdrożenie systemu B2B łączącego firmę ABAGA z partnerami biznesowymi
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Abaga Sp. z o.o.
Adres:
ul. Świętojańska 49/3, 81-391 Gdynia
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Wdrożenie systemu B2B łączącego firmę ABAGA z partnerami biznesowymi  
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , lata 2007-2013
  Działanie 8.2 " Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
  Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

  wartość projektu:908.700 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)
  udział UE:514,470 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)
  okres realizacji: 2013-09-01 - 2014-11-30

   

  Projekt składa się z 5 etapów i zakłada budowę rozbudowanego systemu informatycznego. Polega na wdrożeniu 9 modułów B2B składającego się na zintegrowany system klasy ERP oraz przewiduje zakup platformy sprzętowej do obsługi systemu. Budowa systemu informatycznego umożliwi automatyzację i integrację procesów biznesowych prowadzonych z partnerami. Dzięki planowanemu systemowi B2B Abaga będzie mogła kompleksowo zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi, które maja miejsce pomiędzy nią a partnerami, jak równiez koordynować prace wielu partnerów w ramach projektów. System ten będzie wykonany na indywidualne zamówienie i będzie składał sie z następujących modułów: - Moduł zapytań ofertowych ubezpieczeń, kredytów, leasingów-interfejs web; - Moduł transakcyjny (integracji z ubezpieczalniami i leasingodawcami); - Moduł zarządzania Klientami (CRM); - Moduł integracji z systemami partnera (API), Moduł komunikacji i korespondencji masowej; - Moduł obsługi materiałów reklamowych; - Moduł integracji z systemami bankowymi (API do wycen); - Moduł do rozliczeń z podpisem elektronicznym; - Moduł mobilny.
  Wartość dofinansowania na realizację projektu do wysokości 514470,00 PLN.

   

   


Formularz zgłaszania uwag