Katalog B2B

Informacje ogólne
misp-modzelewski.pl - platforma usług księgowych
misp-modzelewski.pl - platforma usług księgowych

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
Adres:
31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 7/12
E-mail:
Pracownicy firmy:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • W ramach realizowanego projektu nastąpi zakup i wdrożenie wielomodułowego systemu klasy ERP obsługującego procesy biznesowe realizowane pomiędzy Spółką i partnerami wybranymi do projektu. Moduły wchodzące w skład systemu pozwolą na wdrożenie i uruchomienie automatycznej, elektronicznej wymiany danych z partnerami w formacie EDI lub równoważnym oraz uruchomienie platformy webowskiej B2B.

    Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania pisemnych ofert w zakresie dostawy i wdrożenia wielomodułowego systemu klasy ERP obsługującego procesy biznesowe realizowane z ośmioma partnerami wybranymi do projektu.


Formularz zgłaszania uwag