Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy biznesowe pomiędzy EAE Elektronik Sp. z o.o., a dostawcami
Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy biznesowe pomiędzy EAE Elektronik Sp. z o.o., a dostawcami

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
EAE Elektronik spółka z o.o.
Adres:
38-500 Sanok, ul. Przemyska 24D
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Niniejszy projekt ma na celu budowę platformy B2B realizujacej procesy biznesowe zewnętrzne zachodzące pomiędzy EAE Elektronik Sp. z o.o., a stałymi dostawcami.

    Realizacja niniejszego projektu budowy platformy B2B ukierunkowana jest na wdrozenie innowacji w zakresie obecnie zachodzących procesów biznesowych oraz struktury organizacyjnej, co w sposób bezpośredni, przyczyni się do rozwoju innowacyjnych przedsiebiorstw.

    Budowa i uruchomienie platformy B2B jest procesem złożonym, podzielonym na kilka etapów. W ramach projektu nastąpi rozbudowa współpracy z odbiorcami o procesy analityczne oraz raportowe. Zostaną zaprojektowane dedykowane interfejsy do składania zamówień u dostawców. Również w zakresie współpracy z dostawcami platforma B2B będzie oferowała dostęp do modułów analityczno-raportowych. Obecny system rozbudowany zostanie o mechanizmy umożliwiające pobieranie i aktualizację danych dostawców na temat dostepności surowców/materiałów oraz ich cen oraz terminó dostaw surowców (moduł produkcja).


Formularz zgłaszania uwag