Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy między Firmą Usługowo Handlową ELF Piotr Majchrowicz a kluczowymi kontrahentami
Wdrożenie systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy między Firmą Usługowo Handlową ELF Piotr Majchrowicz a kluczowymi kontrahentami

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
F.U.H ELF Piotr Majchrowicz
Adres:
Os. Przyjaźni 132c 61-686 Poznań
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu automatycznej komunikacji – wymiany informacji (m. in. realizacji zleceń) pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami, co stanowić będzie niezbędne ogniowo realizowanych w ramach systemu procesów biznesowych. Projekt stanowi przedsięwzięcie biznesowe, które będzie prowadzone w formie elektronicznej (B2B). Wdrożenie zintegrowanego na poziomie wielu podmiotów systemu umożliwi zautomatyzowanie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami, co będzie oznaczało zasadniczą zmianę organizacyjną w Firmie Elf.

  Wdrożony przez Firmę Usługowo – Handlową „ELF”  system B2B pozwoli na pełną automatyzacje w wymianie informacji, składaniu zleceń, weryfikowaniu ich na poszczególnych etapach ale przede wszystkim pozwoli na zarządzanie z prawidłowym zaplanowaniem realizacji zlecenia.

  Dodatkowo program będzie służył do rozliczania wykonanych zleceń (wystawianie faktur, rozliczanie wpłat), tworzenia raportów potrzebnych współpracującym podmiotom jak i służących do bieżącego zarządzania Firmą Elf. Nowy system B2B zapewni wdrożenie i realizację odpowiednich procedur wewnętrznych, wpłynie korzystnie na realizacje celów strategicznych i umożliwi efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym ludzkich, marketingowych i know-how, którymi dysponuje Wnioskodawca na chwilę obecną. Jednym z kluczowych elementów będzie zacieśnienie współpracy z Partnerami, które oprócz tego, że będą również korzystać z systemu B2B wezmą też aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu planowanych rozwiązań użytkowych.

   

  Zasięg projektu: Polska

  Rynek docelowy: kontrahenci polscy

  Wartość projektu: 325 050,00 PLN

  Wartość dofinansowania: 188 430,00 PLN

   

  termin zakończenia projektu  31/12/2013

   


Formularz zgłaszania uwag