Katalog B2B

Informacje ogólne
Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi
Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Ed-Pro Sp. z o.o,
Adres:
ul. Wielkopolska 20/16 70-451 Szczecin
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Spółka Ed-Pro jest przedsiębiorstwem consultingowym, świadczącym usługi księgowe i kadrowe. Realizowany projekt polega na przygotowaniu, zakupie oraz wdrożeniu zaawansowanego systemu informatycznego klasy B2B w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. W projekcie planowana jest automatyzacja wymiany głównych danych z głównymi klientami Spółki, która przyniesie wymierne korzyści zarówno Wnioskodawcy jak i jego Partnerów. Usługa wprowadzana jest w ramach projektu "Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi" w ramach Działania 8.2 PO IG. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 141 680 zł. W zakresie działań projektu znajdują się takie zadania jak zakup oprogramowania umożliwiającego działanie wymianych danych B2B, zakup środków trwałych w postaci sprzętu IT, usługi eksperckie (analiza przedwdrożeniowa systemu).

    Profil firmy


Formularz zgłaszania uwag