Katalog B2B

Informacje ogólne
System wsparcia sprzedaży i dystrybucji
System wsparcia sprzedaży i dystrybucji

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
POL-MAK S.A.
Adres:
Ludwin, lubelskie
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Celem projektu jest budowa platformy B2B, umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących między POL-MAK S.A. i firmami współpracującymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy zarządzania w przedsiębiorstwie klasy ERP oraz powiązanie go z systemami informatycznymi partnerów biznesowych.

  Zadaniem powstającego systemu B2B jest usprawnienie procesów związanych z wewnętrzną gospodarką magazynową spółki POL-MAK oraz ich efektywne połączenie z procesami zewnętrznymi (logistyka dystrybucji i sprzedaży), zachodzącymi z partnerami w projekcie, co bezpośrednio i wymiernie podniesie efektywność wzajemnej współpracy.

  Dzięki wykorzystaniu narzędzi platformy B2B automatyzacji ulegnie przepływ informacji i procesów biznesowych związanych z generowaniem zamówień przez odbiorców. Dzięki stałemu dostępowi do aktualizowanych w czasie rzeczywistym stanów magazynowych będzie możliwe elektroniczne składanie zamówień. System automatycznie zaktualizuje stan magazynowy, wygeneruje dokument sprzedaży i prześle odpowiednie informacje do kontrahenta.

   

  • automatyczne przyjmowanie towarów na magazyn;

  • aktualizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym;

  • usprawnienie procesów sprzedaży;

  • składanie zamówień drogą elektroniczną;

  • automatyczne generowanie zamówień i dokumentów sprzedaży;

  • automatyczne przesyłanie informacji kontrahentom.


  Numer naboru:
  Dofinansowanie: 61 620,00 PLN
  Zasięg:
  Rynek docelowy:

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag