Katalog B2B

Informacje ogólne
Elektroniczny system B2B
Elektroniczny system B2B

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
BIMEX Anna Rogozinska Grażyna Nowak Spółka Jawna
Adres:
Września, wielkopolskie
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Głównym celem wdrożenia systemu B2B objętego projektem jest integracja systemów informatycznych klasy ERP spółki BIMEX i przedsiębiorstw współpracujących, co umożliwi automatyczną wymianę informacji między nimi. Dzięki temu możliwa będzie integracja partnerów w oparciu o technologie telekomunikacyjne oraz przyspieszenie obsługi biznesowej.

  Wdrażane w ramach projektu oprogramowanie, poprzez zmiany o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym zapewni skrócenie czasu niezbędnego na realizację zamówień, przekazywanie informacji technicznych, produktowych, reklamacyjnych oraz finansowych i w konsekwencji wpłynie na istotne obniżenie kosztów operacyjnych działalności współpracujących przedsiębiorstw. System będzie składał się z następujących elementów:

  1. Aplikacja użytkownika (AU), instalowana na komputerach użytkowników;

  2. System wymiany danych (SWD), komunikujący się zarówno z modułami AU jak i IWD;

  3. Interfejsy wymiany danych (IWD), komunikujące się z programem SWD i systemami ERP partnerów, służące do automatycznego pobierania i wprowadzania danych z/do systemów firm współpracujących;

  4. Oprogramowanie serwera zasadniczego i zapasowego (infrastruktura IT).

   

  • automatyzacja procesu przenoszenia informacji o promocjach;

  • świadczenie doradztwa technicznego dla partnerów poprzez automatyczny dostęp do bazy informacji technicznej;

  • automatyzacja procesu realizacji zamówień;

  • automatyczne generowanie i przyjmowanie dokumentów sprzedaży;

  • usprawnienie procesu przyjmowania i realizacji reklamacji;

  • automatyczne informowanie o stanie rozliczeń między firmą BIMEX i jej kontrahentami.


  Numer naboru:
  Dofinansowanie: 241 800,00 PLN
  Zasięg:
  Rynek docelowy:

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag