Katalog B2B

Informacje ogólne
Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR
Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
SINTUR Sp. z o.o.
Adres:
Szadów Pański 34 62-700 Turek
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR.

  Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia 6 procesów biznesowych:

  • Proces ofertowania,
  • Proces realizacji zamówień (dostawcy/odbiorcy),
  • Proces monitorowania stanu należności /rozliczeń,
  •  Proces zarządzania produkcją i gospodarką magazynową,
  •  Proces logistyczny,
  •  Proces komunikacji między partnerami.

  Innowacyjny system B2B, spowoduje automatyzację wymiany informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami współpracującymi (kontrahentami). Dzięki zaimplementowanym w systemie B2B modułom zagwarantowana będzie m. in.:

  •  synchronizacja danych miedzy różnymi systemami komputerowymi,
  • obsługa EDI (Elektronicznej Wymiany Danych), która wyeliminuje potrzebę wielokrotnego wprowadzania danych do różnych systemów oraz przyspieszy i zwiększy dokładność przepływu informacji po połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych firm biorących udział w projekcie,
  • szybsza, sprawniejsza obsługa zamówień wchodzących i wychodzących,
  • sprawniejsze prowadzenie gospodarki magazynowej,
  • zarządzanie rozrachunkami z partnerami.

  Zasięg projektu: międzynarodowy

  Rynek docelowy: Polska, Litwa (przemysł wytwórczy)

  Wartość dofinansowania: 383 357,00 PLN

   Formularz zgłaszania uwag