Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów
Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "LIGNA" Sp. z o.o.
Adres:
Olewin 50L 32-300 Olkusz
E-mail:
Pracownicy firmy:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • W ramach projektu planuje się wdrożenie specjalistycznego systemu B2B, który umożliwi automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi, optymalizację procesu przesyłania dokumentów, przepływu informacji, płatności, realne oszacowanie terminu wykonania zlecenia, procesu produkcji w tym redukcje kosztów i prawidłowe zaplanowanie procesu od samego początku. Wdrożony system odpowiedzialny będzie przede wszystkim za prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i wymiany dokumentów drogą elektroniczną, ale również usprawni zarządzanie gospodarką magazynową, a tym samym proces produkcji. Potencjalnymi użytkownikami systemu będą pracownicy biurowi i produkcyjni Przedsiębiorstwa Zagranicznego Ligna Sp. z o.o. oraz klienci. Głównym zadaniem innowacyjnego systemu B2B będzie automatyzacja procesów realizowanych pomiędzy systemami informatycznymi wnioskodawcy i współpracujących przedsiębiorstw. W ramach systemu wdrożone zostanie rozwiązanie w standardzie EDI, które umożliwi elektroniczny obieg dokumentów z kontrahentami. System B2B stwarza możliwość elektronicznego planowania, prowadzania i podsumowywania operacji handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych występujących pomiędzy wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorstwami. Aplikacja będąca filarem systemu i stanowić będzie dodatkowe narzędzie zarządzania marketingowego, które pozwoli na łatwiejsze rozpoznanie potrzeb partnerów, a wnioskodawcy stworzy możliwość szybkiego i skutecznego ich zaspokajania. System B2B  zapewni umiejętne kierowanie oraz kontrolowanie realizowanych działań i procesów produkcyjnych, czy handlowych. Serwis B2B pozwoli Przedsiębiorstwu Zagranicznemu LIGNA Sp. z o.o. na odpowiednie kształtowanie polityki cenowej, dostosowanie do oczekiwań oferty asortymentowej oraz  podnoszenie poziomu jakości obsługi współpracujących przedsiębiorstw.

  Numer naboru: POIG 8.2 II KONKURS
  Kwota dofinansowania: 149 472,60 PLN

  Zasięg: Międzynarodowy

  Rynek docelowy: Polska i zagranica

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag