Katalog B2B

Informacje ogólne
Integracja systemów regulujących procesy biznesowe pomiędzy Drago Sp. J a partnerami.
Integracja systemów regulujących procesy biznesowe pomiędzy Drago Sp. J a partnerami.

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Drago Tomasz Więcek i Wspólnicy Spółka Jawna
Adres:
80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 370
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Realizowany projekt polega na usprawnieniu współpracy pomiędzy spółką Drago Sp.J. a firmami partnerskimi. Celem przeprowadzenia projektu jest poprawa w zakresie wymiany informacji dotyczących sprzedaży (ofertowania), komunikacji  (projektowania instalacji nawodnieniowych) oraz logistyki (aktualnych stanów magazynowych oraz wysyłek). Realizacja inwestycji przyczyni się do zniwelowania ograniczeń w zakresie ww. procesów biznesowych. Czynności podejmowane w ramach ww. procesów zostaną zautomatyzowane poprzez środowisko internetowe. Dzięki planowanym do wdrożenia systemom informatycznym, system wnioskodawcy będzie łączyć się bezpośrednio z systemami partnerów poprzez zintegrowany system elektronicznej wymiany danych.  Dzięki temu strony umów uzyskają do kluczowych informacji oraz uzyskają możliwość zdalnego prowadzenia pełnego procesu transakcji kupna (partnerzy) lub sprzedaży zamawianego towaru, jak również procesów powiązanych ze sprzedażą (komunikacja, logistyka).

    Kwota dofinansowania: 196.500,00 PLN


Formularz zgłaszania uwag