Katalog B2B

Informacje ogólne
TETA Constellation - zintegrowany system ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem
TETA Constellation - zintegrowany system ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Firma Handlowa „BOZ” S.A.
Adres:
Rzeszów, podkarpackie
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Celem projektu jest umożliwienie firmie „BOZ” S.A. i jej kontrahentom prowadzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych, przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. W ramach projektu zostanie wdrożony między innymi system informatyczny klasy ERP. Pozwoli on na zautomatyzowanie procesów gospodarczych łączących podmioty projektu, zapewni lepszą koordynację działań pomiędzy nimi i usprawni wymianę informacji drogą elektroniczną.

  Wdrożenie omawianego systemu pozwoli na skrócenie czasu potrzebnego na obsługę klientów i realizację zamówień. Wpłynie na podwyższenie jakości i profesjonalizmu usług, usprawni i zautomatyzuje procesy zaopatrzeniowe, a także umożliwi ustandaryzowanie działań poszczególnych oddziałów, działów i stanowisk pracy. W konsekwencji doprowadzi do poprawy wyników ekonomicznych i podniesienia konkurencyjności F.H. "BOZ" S.A., co przyczyni się do wzrostu prestiżu przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.

   

  • usprawnienie wymiany informacji drogą elektroniczną;

  • zmniejszenie ilości informacji wymienianych drogą tradycyjną;

  • automatyzacja procesów zaopatrzeniowych;

  • ustandaryzowanie działań poszczególnych oddziałów, działów i stanowisk;

  • automatyzacja procesów przyjmowania i realizacji zamówień.


  Numer naboru:
  Dofinansowanie: 787 500,00 PLN
  Zasięg:
  Rynek docelowy:

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag