Katalog B2B

Informacje ogólne
Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień surowców niezbędnych dla pracy Elektrociepłowni
Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień surowców niezbędnych dla pracy Elektrociepłowni
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
Adres:
ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Tytuł projektu"Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień surowców niezbędnych dla pracy Elektrociepłowni" w ramach działania 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

   Dofinansowanie:  467 935,30  PLN

   Zasięg:  krajowy             

   Rynek docelowy:  Polska

   Dzięki wdrożeniu systemu B2B realizacja procesów biznesowych obejmujących wzajemne kontakty handlowe Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. i Kontrahentów ulegnie uproszczeniu oraz automatyzacji, co prowadzić będzie do wzrostu ich efektywności.

  Profil firmy


Formularz zgłaszania uwag