Katalog B2B

Informacje ogólne
Stworzenie Systemu B2B dającego możliwość automatyzacji procesów biznesowych w Firmie AD ENGINEERING Sp. Z o.o.
Stworzenie Systemu B2B dającego możliwość automatyzacji procesów biznesowych w Firmie AD ENGINEERING Sp. Z o.o.

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
AD Engineering Sp. z o.o.
Adres:
ul. Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Realizacja projektu polegać będzie na wdrożeniu systemu klasy B2B, który umożliwi przekształcenie procesów biznesowych firmy AD Engineering Sp. z o.o. z jej dwoma wybranymi Partnerami biznesowymi w formę elektroniczną. Firmy partnerskie współpracują z Wnioskodawcą na podstawie podpisanych umów. Kooperacja z wszystkimi wymienionymi w projekcie Partnerami trwa od ponad 2 lat i ponad roku. W celu realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje zlecić firmie zewnętrznej budowę dedykowanych rozwiązań umożliwiających dostęp do systemu wymiany informacji handlowej.

  Projekt ten odznacza się innowacyjnością organizacyjną, ponieważ dzięki umożliwieniu elektronicznej współpracy oraz implementacji Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI nastąpi znaczny postęp w kontaktach z firmami partnerskimi. Wnioskodawca przeanalizował obecny zakres współpracy z Partnerami oraz posiadane zasoby i na tej podstawie podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji. Ponadto Partnerzy wyrazili duże zainteresowanie usprawnieniem współpracy.

  Stworzony system B2B będzie dotyczył głównych procesów realizowanych przez Wnioskodawcę wspólnie z Partnerami. Procesy biznesowe, które będą realizowane poprzez platformę B2B to: koordynacja i weryfikacja etapów przedsięwzięć (projektów), składanie zamówień (zleceń), rozliczanie transakcji, uzgodnienia rozrachunków.

  Wartość dofinansowania: 153 558,00 PLN

  Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.05.2013

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag