Katalog B2B

Informacje ogólne
Implementacja innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B.
Implementacja innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B.
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Fabryka Mebli RAWA Sp. z o.o.
Adres:
ul. Księże Domki 41 96-200 Rawa Mazowiecka
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Wartość dofinansowania: 396970,00 PLN

   

  W wyniku realizacji inwestycji wprowadzona zostanie platforma B2B.

  Planowane rozwiązania informatyczne przyniosą szereg korzyści nie tylko Fabryce Mebli Rawa sp. z o.o., ale i partnerom (a wśród nich zarówno dostawcom, jak i odbiorcom), a w efekcie również klientom. W projekcie uwzględniono udział siedmiu partnerów, w tym także podmiotu zagranicznego.

  Nowe oprogramowanie klasy ERP sposób znaczący spowoduje uproszczenie procesu obsługi zamówień praktycznie na każdym jego etapie. Spółka zapewni na rzecz swoich partnerów zaawansowaną usługę elektroniczną automatycznego przetwarzania danych w postaci narzędzia do projektowania/wizualizacji detali/mebli połączonego z wykorzystaniem baz sytemu B2B. Wraz z automatyzacją procesów biznesowych, pozwoli to zwiększyć efektywność ekonomiczną spółki, jak i partnerów. Automatyzacja obejmie następujące procesy:

  - usługowe zaprojektowanie detalu;

  - wycena i ofertacja;

  - złożenie zamówienia przez partnera;

  - potwierdzenie zamówienia i statusu jego realizacji;

  - zaopatrzenie - złożenie zamówienia przez spółkę;

  - przesłanie dokumentacji magazynowej;

  - przesłanie dokumentacji księgowej;

  - pobór cenników."

   

   


Formularz zgłaszania uwag