Katalog B2B

Informacje ogólne
Zintegrowany system B2B automatyzujący wymianę danych z partnerami w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone
Zintegrowany system B2B automatyzujący wymianę danych z partnerami w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone
Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Travelzone.pl
Adres:
99-300 Kutno, Krolewska 14
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
 • Projekt polega na wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań do pracy przedsiębiorstwa oraz na poziomie relacji z jego partnerami. Podstawowym obszarem projektu będzie budowa systemu zintegrowanego z systemem B2B, dzięki któremu zwiększony zostanie poziom komunikacji z partnerami przedsiębiorstwa. Wprowadzony system będzie wykorzystywał technologie EDI oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Główne procesy biznesowe, których dotyczyć będzie projekt to proces rozliczeń, wymiany informacji oraz rezerwacji. Poprzez realizacje projektu osiągnięta zostanie zautomatyzowana wymiana dokumentacji księgowej, znacznie zwiększając w ten sposób efektywność pracy zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i partnerów.

  Numer projektu: WND - POIG.08.02.00-10-006/12

  Tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

  Beneficjent: TRAVELZONE

  Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  Całkowita wartość projektu: 556.500 PLN

  Dofinansowanie z EFRR: 385.475 PLN

  Galeria zdjęć


Formularz zgłaszania uwag