Katalog B2B

Informacje ogólne
Polska Gastronomia
Polska Gastronomia

Opis
Adres strony:
Nazwa firmy:
Polska Gastronomia Sp. z o.o.
Adres:
ul. Kartuska 17B; 83-332 Dzierżążno
E-mail:
Szczegóły
Aktywność
Lokalizacja
  • Tytuł projektu: Usprawnienie współpracy pomiędzy "Polska Gastronomia" Sp. z o.o. z Dzierżążna, a Partnerami biznesowymi.

    Wnioskowana do wsparcia inwestycja polega na usprawnieniu współpracy pomiędzy "Polska Gastronomia" Sp. z o.o., a firmami partnerskimi.
    Inwestycja została zrealizowana w jednym etapie trwającym 6 miesięcy, celem przeprowadzenia projektu jest poprawa w zakresie wymiany
    informacji dotyczących sprzedaży oraz komunikacji handlowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do zniwelowania ograniczeń w zakresie ww. procesów
    biznesowych. czynności podejmowane w ramach ww. procesów zostana zautomatyzowane, zarówno pomiedzy Wnioskodawca, a dostawcami, jak i Wnioskodawca, a odbiorcami.


Formularz zgłaszania uwag