Artykuły

Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie

Data: 2014-04-17 12:14:00

Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Dokument zawiera niezbędne informacje na temat działań promocyjnych, przeznaczonych dla beneficjentów i instytucji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej

Komunikat do Beneficjentów realizujących projekty w ramach działań POIG wdrażanych przez PARP

Data: 2013-09-25 08:32:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję z prośbą o realizację przedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami, a w miarę możliwości przyspieszenie terminów składania wniosków o płatność. Jednocześnie informuje, że możliwe będzie częściowe zatwierdzanie wniosków o płatność oraz wyłączanie kosztów, co do których pomimo skierowanego wezwania, nie dostarczono wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów.

więcej

Rozliczanie wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę – porady

Data: 2013-08-22 13:08:39

Temat rozliczania wynagrodzeń dofinansowywanych w ramach działania 8.1 POIG wywołuje wiele pytań ze strony przedsiębiorców. Poprawne przedstawienie tego rodzaju wydatków we wnioskach o płatność wymaga dodatkowo (oprócz znajomości dokumentacji konkursowej) także orientacji w procedurach i dokumentacji kadrowo – księgowej związanej z zatrudnianiem pracowników. Często dla osób rozpoczynających „przygodę” z rozliczaniem projektu te kwestie są obce – w związku z czym wiele wątpliwości nie dotyczy problemów stricte „dotacyjnych”, a bardziej znalezienia i wyboru w dokumentach kadrowych danych potrzebnych do wniosku o płatność.

więcej

Technologie informatyczne i modele współpracy B2B część II

Data: 2013-06-24 13:06:38

W związku z trwającym obecnie naborem wniosków do działania 8.2 POIG polecamy lekturę drugiej części e-booka pt. “Technologie informatyczne i modele współpracy B2B”. W opracowaniu wnioskodawcy, a także beneficjenci znajdą praktyczne wskazówki na temat tego, jak budować współpracę B2B wspieraną technologiami ICT oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę w fazie realizacji projektu współfinansowanego z działania 8.2 POIG.

więcej

Technologie informatyczne i modele współpracy B2B część I

Data: 2013-06-17 10:06:44

Od dzisiaj można składać wnioski w ramach konkursu do działania 8.2 POIG. Warto przy tej okazji zapoznać się z naszym najnowszym e-bookiem pt. "Technologie informatyczne i modele współpracy B2B". Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione są generalne wytyczne i wskazania dotyczące projektowania rozwiązań B2B. Punktem wyjścia i tłem przeprowadzonych rozważań są wymagania konkursowe działania 8.2 POIG.

więcej

Zwrot niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej

Data: 2012-12-11 16:12:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2012 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

więcej

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność

Data: 2012-12-11 13:12:15

Prawidłowo sporządzony wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności znajomości Instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Nie wszyscy Beneficjenci jednak o tym pamiętają, a wnioski o płatność trafiające do Regionalnej Instytucji Finansującej i do PARP zawierają zarówno błędy związane z formą, jak i zawartością merytoryczną dokumentów. W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu te błędy, które pojawiają się najczęściej.

więcej

Najczęściej popełniane błędy we wprowadzaniu zmian do umów o dofinansowanie

Data: 2012-12-11 11:12:17

Beneficjenci bardzo często dokonują zmian w projektach, które realizują. Modyfikacje dotyczą różnych kwestii, ale wspólnym mianownikiem każdej z nich powinna być zmiana w umowie o dofinansowanie, na którą musi wyrazić zgodę Instytucja Wdrażająca lub Instytucja Pośrednicząca II Stopnia. Sprawdziliśmy, jakie błędy najczęściej pojawiają się we wnioskach o wprowadzenie zmian do umów na etapie ich weryfikacji.

więcej

Najczęściej popełniane błędy dotyczące cesji

Data: 2012-12-11 10:12:22

Przedstawiamy Państwu zestawienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie dostarczanej przez Beneficjentów dokumentacji dotyczącej przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku w ramach działań 8.1 oraz 8.2 PO IG. W opracowaniu znalazły się zarówno błędy związane z treścią umowy o przelew wierzytelności, jak i występujące w zawiadomieniu o przelewie wierzytelności.

więcej

Wprowadzanie zmian organizacyjno-prawnych do umowy o dofinansowanie

Data: 2012-12-11 09:12:12

Analizując wnioski o wprowadzenie zmian do umowy nie trudno zauważyć, że wśród Beneficjentów działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wzrasta tendencja do przekształcania się. W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu projekt procedury dokonywania zmian organizacyjno-prawnych w umowie o dofinansowanie projektu realizowanego zarówno w działaniu 8.1, jak i 8.2 PO IG, w taki sposób by nie naruszyć jej zapisów.

więcej
1 2

Formularz zgłaszania uwag