E-handel

Handel elektroniczny to złożona dziedzina, oferująca bardzo wiele możliwości wyboru rodzaju działalności. W tym tekście zaprezentowane zostały dwa podziały, których można dokonać w ramach tej dziedziny e-biznesu.

W praktyce w ramach handlu elektronicznego można dokonać dwóch podziałów. Pierwszy dotyczy sposobu wykonywania umów on-line. Obejmuje on:

  • transakcje pośrednie - procedura zawarcia umowy odbywa się przez Internet, ale jej wykonanie następuje już poza siecią np. wysłanie towarów zakupionych poprzez Internet pocztą tradycyjną. Transakcja ma zawsze charakter pośredni, jeżeli przedmiotem umowy jest produkt materialny.
  • transakcje bezpośrednie - umowa jest zawierana poprzez Internet i zostaje całkowicie wykonana za jego pośrednictwem. Taka możliwość istnieje w przypadku usług oraz produktów niematerialnych (np. umowa dostępu do serwisów informacyjnych umieszczonych na stronach WWW, doradztwo czy zakup oprogramowania).

Drugi podział dotyczy rozróżnienia transakcji internetowych ze względu na podmiot, z którym podmiot zawiera umowę. Zgodnie z takim kryterium transakcje dzieli się na:

  • transakcje B2B (Przedsiębiorstwo-Przedsiębiorstwo, ang.: Business to Business), które mają miejsce, gdy obydwoma stronami umowy są przedsiębiorcy
  • transakcje B2C (Przedsiębiorstwo-Konsument, ang.: Business to Consumer), które mają miejsce, gdy jedna strona umowy jest przedsiębiorcą, a druga konsumentem
  • transakcje C2C (Konsument-Konsument, ang.: Consumer to Consumer), które mają miejsce, gdy obiema stronami umowy są konsumenci
  • transakcje A2C (Administracja-Konsument, ang.: Administration to Consumer), które mają miejsce, gdy stronami transakcji są organy administracji państwowej i konsument.
transakcje pośrednie - procedura zawarcia umowy odbywa się przez Internet, ale jej wykonanie następuje już poza siecią
___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag