E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców

Polecamy e-book e-PUNKTU pt. „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.”

Przedsiębiorcy działający w handlu elektronicznym muszą zmierzyć się z dodatkowymi wymogami prowadzenia działalności – poza obowiązującymi ich standardowymi regulacjami są zobowiązani do przestrzegania dodatkowych przepisów regulujących prawa konsumentów w związku ze świadczeniem usług na odległość. Czy nowa dyrektywa konsumencka i przepisy ją transponujące zmienią coś w tym zakresie? Jakie będą nowe, dodatkowe obowiązki e-przedsiębiorców? Odpowiedzi na te pytania wskazuje nowy e-book e-PUNKTU.

Celem publikacji „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.” jest przybliżenie zagadnień związanych z nowymi przepisami związanymi bezpośrednio z handlem internetowym. Zmiany wiążą się przede wszystkim z nowymi przepisami wprowadzonymi w ustawie o prawach konsumenta oraz Ordynacji podatkowej. Przedstawione informacje będą przydatne zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów. Przy opracowaniu prawidłowego regulaminu e-sklepu pomocny będzie m.in. przykładowy wzór regulaminu.

Publikacja dostępna jest w formie e-booka, który można pobrać ze strony portalu:

Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach. (PDF)

Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach. (MOBI)

Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach. (EPUB)

Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach. (OPF)

 

ebook

 

Należy zaznaczyć, iż opracowanie zawiera jedynie informacje natury ogólnej, które nie stanowią porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie publikacji podejmować decyzji, dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Istnieje konieczność weryfikacji zapisów z prawnikiem pod kątem aktualności treści zawartych w e-booku.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:


Prawa konsumenta

Mikroporady.pl

CEIDG

EU-GO

Mikroporady.plFormularz zgłaszania uwag

Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.plPunkt kontaktowy jest skierowany w szczególności do sektora MSP usług elektronicznych oraz internautów - odbiorców tych usług. Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego. Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.