E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców

Artykuły

Wakacyjne latanie – porady dla konsumentów

Data: 2016-07-18 11:07:02

Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego z roku na rok wpływa coraz więcej skarg o charakterze transgranicznym, dotyczących łamania praw pasażerów przez linie lotnicze. W 2015 r. aż 56% spraw, którymi zajmowało się polskie centrum związane było z podróżą samolotem (zagubione/zniszczone bagaże, odwołane loty, ukryte koszty cen biletów). Okres wakacyjny jest ich kumulacją.

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne w sprawie cyberbezpieczeństwa

Data: 2016-07-12 13:07:44

Komisja Europejska otworzyła nowe partnerstwo publiczno-prywatne w sprawie cyberbezpieczeństwa, dzięki któremu do 2020 r. inwestycje mają sięgnąć kwoty 1,8 mld euro. Jest to jedna z nowych inicjatyw w celu lepszego przygotowania Europy na ataki cybernetyczne oraz zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora cyberbezpieczeństwa.

więcej

Bariery prawne w legislacji krajowej utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej

Data: 2016-06-22 12:06:00

Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z partnerami działającymi w branży e-commerce opracowała pierwsze wydanie Czarnej Księgi barier prawnych w legislacji krajowej, które utrudniają rozwój gospodarki cyfrowej. Publikacja stanowi swoisty punkt wyjścia w dyskusji branży na temat barier legislacyjnych hamujących rozwój.

więcej

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie - poradnik dla MŚP

Data: 2016-06-21 12:06:10

Tematyka szeroko pojmowanej ochrony prywatności nabrała w ostatnich latach bardzo istotnego znaczenia. Zrozumienie zasad ochrony danych osobowych wymaga poznania ich źródeł. Powinni to zrobić zwłaszcza ci, którzy są zobowiązani do praktycznego stosowania wspomnianych zasad.

więcej

Digital University – edukacja w obszarze nowych technologii

Data: 2016-05-16 11:05:31

Digital University to innowacyjny projekt edukacyjny dedykowany nowym technologiom. Do chwili obecnej odbyło się 10 zjazdów, w których wzięło udział ponad 4 tysiące osób. W czerwcu ruszy kolejna edycja, w ramach której odbędą się trzy zjazdy. Inicjatywa została objęta patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Komisja planuje modernizację podatku VAT w UE

Data: 2016-04-14 12:04:33

Ogłoszony przez Komisję Europejską plan działania dotyczący podatku VAT jest pierwszym krokiem na drodze do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, który będzie służył skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego.

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Archiwum


Prawa konsumenta

Mikroporady.pl

CEIDG

EU-GO

Mikroporady.plFormularz zgłaszania uwag

Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.plPunkt kontaktowy jest skierowany w szczególności do sektora MSP usług elektronicznych oraz internautów - odbiorców tych usług. Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego. Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.