Nowe usługi dla e-rekrutacji

Opis e-usługi

Na rynku usług e-rekrutacji zaczynają pojawiać się nowe z punktu widzenia zastosowanych technologii formy publikacji ofert pracy oraz zamieszczania aplikacji kandydackich. Są to portale internetowe,które umożliwiają poszukującym pracy publikować oferty w postaci plików dźwiękowych lub audio-video.

  • wizualizacje organizacji oraz konkretnych stanowisk pracy, zakresów obowiązków i programów pracowniczych
  • wizualizacje sylwetek kandydatów oraz przyszłych przełożonych,
  • tworzenie portfolio głosów (do działań związanych z narracją lub telemarketingiem) i twarzy (np. do sesji zdjęciowych)
  • rekrutacje za pomocą technologii mobilnych.

 

Dostępność na rynku polskim - brak
W chwili obecnej brak jest rodzimej oferty usług prowadzonych z wykorzystaniem tego typu technologii, szczególnie w ramach ofert na stanowiska biznesowe. Istnieje jednak możliwość korzystania z serwisów zagranicznych usługodawców.

Popyt na rynku polskim - wysoki
Obecnie polski rynek portali związanych z e-rekrutacją nie oferuje jeszcze tego typu usług. W przyszłości ze względu na: oferowaną funkcjonalność, zastosowanie technologii multimedialnych oraz nowatorskiego podejścia do autoprezentacji firm i osób, rozwój i wykorzystanie tego typu portali będzie stanowiło poważną alternatywę dla obecnie oferowanych usług. Dlatego przyszły popyt na tego typu usługi należy prognozować jako wysoki, w szczególności w branżach, w których oferowane stanowiska wiążą się z wystąpieniami publicznymi czy bezpośrednim kontaktem z klientem.

 

Bariery wejścia

Prawo – średnie.
Wymagana jest znajomość prawa zwłaszcza pod kątem: prawa pracy oraz odpowiedzialności za publikowanie i przechowywanie danych osobowych.

Technologia – średnie.
Przy tworzeniu portali zajmujących się tego typu usługami można wykorzystywać dowolne narzędzia programowania i tworzenia stron internetowych, rozbudowując moduły związane z wykorzystaniem multimediów.

Finanse – średnie.
W zależności od szerokości oferowanych w ramach portalu usług.

Wiedza – średnie.
Wymagana jest wiedza z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz doświadczenie w kształtowaniu polityki HR.

Perspektywy rozwoju.
Prognozować należy szerokie perspektywy rozwoju tej formy rekrutacji ze względu na:

  • nowatorską formę aktywnego poszukiwania pracowników,
  • innowacyjność wykorzystania technologii audio-video, która pozwala na zbudowanie alternatywnych banków danych o pracownikach
  • wizualizację przyszłych zadań, lepsze poznanie pracodawcy oraz środowiska pracy
  • możliwość dodatkowej weryfikacji predyspozycji pracowników.

Przykładowe adresy


 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag