E-wolontariat

Opis e-usługi

Wśród usług związanych z rekrutacją oddzielną kategorię stanowią portale związane z pozyskiwaniem osób do opieki nad chorymi, potrzebującymi, chętnych do udziału w społecznych akcjach edukacyjnych czy socjalnych lub do opieki nad zwierzętami, zabytkami lub obiektami przyrody.


Portale z ofertami pracy dla wolontariuszy tworzone są najczęściej przez fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. Zamieszczane tam oferty pracy są najczęściej ofertami bezpłatnych, czasowych lub stałych aktywności. Internauci mogą tam rejestrować swoje profile oraz umieszczać informacje o osobach lub działaniach potrzebujących wsparcia ze strony wolontariuszy.

Do podstawowych funkcjonalności portali można zaliczyć:

  • statutowy zakres i cel działania
  • informacje o zasadach prawnych i formalnych wolontariatu oraz proponowanych formach aktywności
  • moduły do składania dokumentów aplikacyjnych
  • fora internetowe, gdzie wolontariusze i ich podopieczni mogą dzielić się opiniami i tworzyć swoje wirtualne i realne środowisko kontaktów.

Portale prowadzą także szeroką akcję informacyjną, edukacyjną oraz społeczną, aktywizując szczególnie środowiska lokalne.

 

Dostępność na rynku polskim - duża
Ze względu na szeroki zakres prowadzonych działań.

Popyt na rynku polskim - średni
Usługi związane w rekrutacją wolontariuszy prowadzone są głównie przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Zdecydowana większość organizacji dysponuje już własnymi portalami, za pośrednictwem, których pozyskuje kadry do swoich działań statutowych. Z drugiej strony codziennie powstaje wiele nowych inicjatyw wymagających tego typu wsparcia ze strony usługodawców rynku IT.

 

Bariery wejścia

Prawo – średnie.
Znajomość prawa i odpowiednich rozporządzeń w ramach wolontariatu oraz wiedzy tematycznej z zakresu prowadzonej działalności oraz wymienione powyżej regulacje związane z przetwarzaniem danych osobowych).

Technologia – małe.
Przy tworzeniu portali zajmujących się tego typu usługami można wykorzystywać dowolne narzędzia programowania i tworzenia stron internetowych.

Finanse – małe.
W zależności od szerokości oferowanych w ramach portalu usług.

Wiedza – średnie.
Wskazana jest wiedza tematyczna w prowadzonej działalności statutowej np.: wiedza pedagogiczna, medyczna.

 

Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju tych usług należy określić jako szerokie ze względu na:

  • skalę pojawiających się w naszych środowiskach problemów społecznych,
  • rosnącą wrażliwość społeczną oraz nowe kierunki rozwoju działalności wolontariatu takie jak: wykluczenia cyfrowe, grupy wiekowe 50+, czy rodzące się wirtualne społeczności lokalne.

 

Przykładowe adresy

 

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag