Branżowe e-oferty pracy

Opis e-usługi

Tego typu usługodawcy są alternatywą do omawianych powyżej portali wielobranżowych. Posiadają podobne do wyżej wymienionych funkcjonalności. Natomiast podstawową różnicą między tymi usługami i jednocześnie ich główną zaletą, jest ukierunkowany na wybraną branżę model usług związanych
z rekrutacją pracowników posiadających specjalistyczne kompetencje i predyspozycje dla wybranych segmentów rynku.
W ten sposób firmy poszukujące pracowników o ściśle określonych kompetencjach mogą zaoszczędzić czas oraz środki potrzebne na analizę „przypadkowych” aplikacji.

 

Dostępność na rynku polskim

Obserwowana jest średnia dostępność tego typu portali na naszym rynku. Najczęściej takie portale wykorzystują firmy związane z branżą: IT, sprzedażą oraz bankowością. Często funkcjonalność portali rekrutacyjnych przejmują informacyjne serwisy branżowe.

 

Popyt na rynku polskim

Jak wynika z analizy potrzeb rynku pracy, popyt na tego typu usługi należy określić jako rosnący.
Z badań Stan HRM w Polsce 2007 przygotowanych przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wynika, że problem z pozyskaniem kompetentnych pracowników, w niektórych branżach, wzrósł z 10% do 40%. Problemy dotyczą głównie obsady stanowisk specjalistów (ponad 60% odpowiedzi) i pracowników wykonawczych (ponad 30% odpowiedzi). Ponad 21% przedsiębiorców szuka bezskutecznie ludzi do pionu relacji z klientem.

 

Bariery wejścia

Prawo – średnie.

Wymagana jest znajomość prawa zwłaszcza pod kątem: prawa pracy oraz odpowiedzialności za publikowanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z:

  • ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
  • Nr 133, poz. 883.
  • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
  •  wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Technologia – małe.

Przy tworzeniu portali zajmujących się tego typu usługami można wykorzystywać dowolne narzędzia programowania i tworzenia stron internetowych.


Finanse – średnie.

Ze względu na ograniczony zakres działania i mniejszą ilość klientów.


Wiedza – wysokie.

Wymagana jest wiedza z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz doświadczenie z kształtowania polityki HR dla firm o konkretnym profilu działań, dodatkowe atutem usługodawców jest, co najmniej podstawowa wiedza merytoryczna z danej branży.


Inne.

Niewielka popularność tego typu serwisów, brak powszechnej świadomości istnienia takich banków ofert oraz ich ograniczona promocja.

 

Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju tego typu portali należy określić jako duże.
Zaletą tego typu portali jest:

  • większa liczba ofert specjalistycznych,
  • eliminacja zbędnego natłoku informacji,
  • rozszerzony moduł wyszukiwania.

 

Przykładowe adresy

 

 

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag