Artykuły

Definicja e-pracy

Data: 2009-10-05 13:10:56

E-usługi oferowane w ramach rekrutacji pracowników obejmują wszelkie działania wykorzystujące technologię Internetu i współpracujących z nią multimediów w celu:

  • poinformowania potencjalnych kandydatów o firmie, warunkach zatrudnienia, oczekiwaniach i wymaganiach stawianych kandydatom oraz kształtowania pozytywnych postaw i motywacji do zatrudnienia
  • publikacji ofert osób i firm poszukujących odpłatnej lub nieodpłatnej formy zatrudnienia.
więcej

E-społeczeństwo HR

Data: 2009-02-19 00:00:00

Coraz częściej stosowaną metodą poszukiwania pracowników jest budowanie zaawansowanej sieci wirtualnych kontaktów za pomocą portali biznesowych.

więcej

E-wolontariat

Data: 2009-02-19 00:00:00

Wśród usług związanych z rekrutacją oddzielną kategorię stanowią portale związane z pozyskiwaniem osób do opieki nad chorymi, potrzebującymi, chętnych do udziału w społecznych akcjach edukacyjnych czy socjalnych lub do opieki nad zwierzętami, zabytkami lub obiektami przyrody.

więcej

Nowe usługi dla e-rekrutacji

Data: 2009-02-19 00:00:00

Na rynku usług e-rekrutacji zaczynają pojawiać się nowe z punktu widzenia zastosowanych technologii formy publikacji ofert pracy oraz zamieszczania aplikacji kandydackich. Są to portale internetowe, które umożliwiają poszukującym pracy publikować oferty w postaci plików dźwiękowych lub audio-video.

więcej

Wielobranżowe e-oferty pracy

Data: 2009-02-19 00:00:00

Podstawowym celem usługi jest umożliwienie dotarcia jak najszerszej liczby internautów poszukujących pracy do wielobranżowej oferty stanowisk oraz wsparcie firm i instytucji w procesach rekrutacji zewnętrznej pracowników.

więcej

Formularz zgłaszania uwag