Artykuły

Aukcje finansowe (kredyty, lokaty)

Data: 2009-02-19 00:00:00

Portale aukcji finansowych dotyczących kredytów czy lokat są miejscami pozwalającymi na skojarzenie ofert osób poszukujących tych produktów finansowych i osóbje dostarczających.

więcej

Definicja e-finansów

Data: 2009-02-19 00:00:00

Termin “elektroniczne finanse” nie jest jeszcze jednoznacznie zdefiniowany przez naukę, czy praktykę. Istotę tego obszaru można próbować określić za pomocą istniejących w prawie definicji jako ogół operacji dotyczących finansów wykonywanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

więcej

E-makler (elektroniczne biuro maklerskie)

Data: 2009-02-19 00:00:00

Usługa e-makler (ang. electronic brokerage) obejmuje wszelkie działania, jakie można wykonać w związku z rachunkami maklerskimi z wykorzystaniem technologii elektronicznych, w szczególności Internetu. Podobnie jak w przypadku bankowości elektronicznej do zarządzania rachunkami maklerskimi zdalnie można wykorzystać różne kanały dostępu – telefon (phone brokerage), SMS, WAPi przede wszystkim Internet (on-line brokerage).

więcej

E-ubezpieczenia

Data: 2009-02-19 00:00:00

Ubezpieczenie jest niematerialną usługą, w której ubezpieczający się wykupuje umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela, jeśli w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego nastąpi określone zdarzenie. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez ubezpieczających się.

więcej

Elektroniczne doradztwo finansowe

Data: 2009-02-19 00:00:00

Usługa doradztwa w Internecie może przyjmować różne formy i obejmować różne zagadnienia. Do najczęściej spotykanych zagadnień z obszaru finansów należą doradztwo inwestycyjne: lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe; doradztwo kredytowe: kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, pożyczki oraz doradztwo ubezpieczeniowe: ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia na życie.

więcej

Formularz zgłaszania uwag