Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Budownictwo. Premiera wyników badań I edycji – 2021

22
czerwca

O wydarzeniu

Zapraszamy do udziału w okrągłym stole - webinarium pt. "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) – Budownictwo".

Będzie to pierwsze wydarzenie z cyklu spotkań skierowanych do przedsiębiorców, ekspertów branżowych, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, rynku pracy i administracji publicznej, jakie planujemy organizować w ramach BKL oraz badań branżowych.  Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w branży budowlanej.

Porozmawiamy o trendach i wyzwaniach z jakimi w najbliższej przyszłości będzie musiała się zmierzyć branża w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi, a także o nowych zawodach i kompetencjach, które te zmiany przyniosą. Ważnym wątkiem, o którym chcemy dyskutować  jest również rola pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników, ale też w rozwoju kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb branży i wzrostu jej prestiżu.

Raport z badań pt. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana  do pobrania 22 czerwca br.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Termin

22.06.2021 10:00 - 12:45

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Rozwój kompetencji BKL

Udostępnij

Program

Program

22.06.2021

10:00 - 10:15

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w budownictwie - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:15 - 10:30

Najważniejsze wyniki badań BKL w branży budowlanej – edycja 2021

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji Badań i Strategii, PARP

Robert Zakrzewski, Koordynator projektu BBKL, PARP

10:30 - 11:10

Co składa się na prestiż branży i zawodów budowlanych? Jakich zmian potrzebuje branża, aby się rozwijać? I część okrągłego stołu w oparciu o wyniki branżowych badań BKL
Debata ekspercka połączona z głosami uczestników

Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Budimex SA

Tomasz Rybarczyk, Product Manager, SOLBET Sp. z o.o.

Agnieszka Wierszyłło, Dyrektor ds. Personalnych, Hochtief Polska SA

Jakub Wróblewski, Kierownik Projektów, IBC Group

Prowadzenie: Monika Dawid – Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:10 - 11:50

Pracodawcy versus edukacja - role w rozwoju kluczowych kompetencji pracowników branży budowlanej. II część okrągłego stołu w oparciu o wyniki branżowych badań BKL
Debata ekspercka połączona z głosami uczestników

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr inż. Zofia Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, członek Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Aldona Orłowski, Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji, Budimex SA

Prowadzenie: Monika Dawid – Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:50 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45

Nowe technologie i nowe stanowiska w branży. Scenariusze na przyszłość w oparciu o wyniki badań branżowych BKL i doświadczenie COVID-19

Debata ekspercka połączona z głosami uczestników

dr inż. Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom, członek Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Michał Wasilewski, Dyrektor Koordynujący, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie

Prowadzenie: Monika Dawid – Sawicka, Ekspertka rynku pracy