Baza wydarzeń

Spotkanie informacyjne z zakresu aneksowania, rozliczania i kontroli dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 PO IG
2013-10-09 08:30 - 2013-10-09 15:30
Poznań
Spotkanie informacyjne z zakresu aneksowania, rozliczania i kontroli dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 PO IG
WARP Sp. z o. o.
Informacje
 • Opis:

  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w Wielkopolsce oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, a także zasad rozliczania i kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  W trakcie spotkania przekażemy Państwu wiedzę zarówno teoretyczną (wynikającą z zapisów dokumentacji programowej, w tym umowy o dofinansowanie), jak również praktyczną, popartą doświadczeniem osób zaangażowanych w rozliczanie i kontrolę projektów dofinansowanych ze środków UE.


  Cel spotkania:

  Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom kompleksowej informacji na temat sposobu przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej dla wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie oraz końcowe, przygotowywania wniosków o wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz prawidłowego przygotowania się do kontroli realizacji projektu. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z wydatkowaniem i rozliczaniem zaliczki, a także rozwiązywaniem umowy i koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Korzyści z uczestnictwa:

  • nabycie wiedzy w zakresie sporządzenia wniosku o płatność (zaliczkową, pośrednią, końcową),
  • poznanie zasad prawidłowego opisu faktur/innych dokumentów równoważnych księgowo,
  • poznanie zasad prawidłowego przygotowania pozostałych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,
  • nabycie wiedzy na temat dokumentacji niezbędnej dla przygotowania wniosku o wprowadzenie zmian do umowy,
  • nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowania się do kontroli jej przebiegu i ostatecznych wyników.


  Uwaga !
  Informujemy iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia
  1 października 2013 r. do godziny 12:00

  Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 61 65 65 366 lub poprzez e-mail na adres:
  spotkania-poig8.2@warp.org.pl.

  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Uwaga!

  W spotkaniu informacyjnym mogą wziąć udział przedstawiciele Beneficjantów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez WARP o przedmiotowej tematyce

   

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 1 października 2013 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 2 października 2013 r. do godziny 12:00.

  Organizator spotkania: WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61 – 823 Poznań, tel. 61 65 63 500, fax.
  61 65 65 366, www.warp.org.pl, e-mail: info@warp.org.pl.

  Informacje nt. spotkania pod nr telefonu: 61 65 63 500 wew. 275.

  Strona organizatora:
  www.warp.org.pl
  Lokalizacja:

  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, sala A311, III piętro
  Poznań
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10


Formularz zgłaszania uwag