Konferencja „Marketing projektów”

6 grudnia w Warszawie w Centrum Prasowym Foksal odbyła się konferencja „Marketing projektów”. Spotkanie było podsumowaniem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą promocję projektów „Siła promocji – siła projektu”, skierowanego do beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Portal www.web.gov.pl objął to wydarzenie patronatem medialnym. 

Celem powyższego konkursu było wyłonienie najbardziej efektywnych działań informacyjno promocyjnych i wskazanie dobrych praktyk, które mogą być pomocne dla beneficjentów przystępujących do promocji swych projektów.

Konkurs nie należał do najłatwiejszych, gdyż nie chodziło jedynie o opis projektu, ale też o przedstawienie działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Beneficjenci musieli wykazać się kreatywnością, by pomysłowo informować o efektach swoich projektów. Uczestnicy konkursu nie tylko świadomie planowali kampanie promocyjne, korzystali z usług agencji reklamowych i public relations, ale też musieli wyróżniać się w realizacji swych działań promocyjnych. W konkursie ważna była poprawność i efektywność rozwiązań.

Kryterium wyboru Kapituły konkursu były:

 • skuteczność i trwałość działań informacyjno-promocyjnych
 • poprawność merytoryczna i język komunikatów
 • wyjątkowość  i pomysłowość zastosowanych form promocji
 • kreacja
 • ekspozycja PO IG
 • zasięg i koszt dotarcia

Przed ogłoszeniem wyników konkursu, głos zabrał Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu Ministerstwa  Rozwoju Regionalnego uroczyście otwierając Konferencję i jednocześnie podsumowując przebieg konkursu.

W wyniku długiej dyskusji kapituła konkursu wybrała laureatów, którzy najskuteczniej promowali swe przedsięwzięcia. W skład jury wchodzili:

 • Agnieszka Palenik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – przewodnicząca
 • Mikołaj Kruszewski, Polska Organizacja Turystyczna
 • Karolina Dorywalska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Przemysław Kalinowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Leszek Cieśla, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Krzysztof Maszewski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Bohdan Pawłowicz, ekspert MRR
 • Marek Mystkowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Martyna Krawczonek, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Łukasz Zawadowski, „BRIEF”
 • Jerzy Gontarz, Smartlink Sp. z o.o., Biuro Konkursu

W pierwszej części Konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu. Laureatami zostali:

I miejsce:

Politechnika Warszawska za projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” (działanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych).

Specjalistyczny projekt z pogranicza techniki i medycyny nie jest łatwy do promowania, zwłaszcza gdy na jego wdrożenie trzeba jeszcze poczekać. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Udowodnił to zespół projektowy, który wkładając dużą porcję kreatywności, zrealizował zręczną kampanię promocyjną. Prostym językiem (m.in. bajki) i z fantazją (kościotrup Ryszard, breloczki antystresy) opowiedziano o trudnej chorobie i wynalazku dającym szanse na powrót do zdrowia.

II miejsce:

Gmina Krosno za projekt „Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”, (działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym).

Poinformować o nowym produkcie turystycznym i zmienić wizerunek Krosna – to były główne założenia w strategii promocyjnej, którą przyjęto podczas realizacji projektu „Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”. Swoim pomysłem, już w pierwszym sezonie, gmina przyciągnęła dużą ilość turystów.

III miejsce:

Apeiron Synthesis Sp. z o.o. za projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji wysoko-aktywnych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym”, (działanie 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac).

Realizacja projektu wspartego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to nie tylko opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań. To również okazja do budowania nowego wizerunku nowoczesnej firmy, zorientowanej na poszukiwanie nowych rynków. Spółka Apeiron Synthesis zręcznie to wykorzystuje w swojej strategii marketingowej.

Wyróżnienie otrzymali:

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) za projekt „POWIEW - Program Obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki (działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki).

Działania i inwestycje realizowane w ramach projektu są skierowane do wąskiego grona odbiorców. Ale na wzroście potencjału nauki korzystamy wszyscy. Uniwersytet Warszawski główny ciężar swych działań położył na dotarcie do naukowców. Spotkania promocyjno-informacyjne dały świetny rezultat – nowe superkomputery wykorzystywane są w maksymalnym stopniu.

InQbe Sp. z o.o. za projekt „InQbe – Inkubator projektów technologicznych i internetowych” (działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej).

Spółka InQbe realizuje jeden z 46 projektów, które otrzymały wsparcie na inkubowanie innowacyjnych firm oraz wejścia kapitałowe. Firma nie narzeka na brak zgłaszanych pomysłów oraz liczbę inkubowanych i wspartych startupów. Z pewnością nie jest to wyłącznie zasługa publikacji magazynu „e-Profit”, niemniej jest on ważnym elementem strategii marketingowej. Zwiększa także szanse wyinkubowanych firm na rozwój i znalezienie inwestora.

Po ogłoszonych wynikach laureaci zaprezentowali swoje projekty promocyjne, a zaproszeni eksperci przedstawili najświeższe trendy w marketingu, opowiadając, jak ważną rolę w projektach stanowią działania public relations.

W czasie konferencji można było usłyszeć Bohdana Pawłowicza, eksperta komunikacji marketingowej z agencji PBS wyjaśniającego, dlaczego warto jest promować projekty? W swoim wystąpieniu ekspert omówił rolę marketingu i public relations w oparciu o działania beneficjenta.  Wyjaśnił, jakie działania marketingowe należy podjąć i jak je skutecznie przeprowadzić. Zaraz po nim, zastępca redaktora naczelnego magazynu „BRIEF” – Łukasz Zawadowski zapoznał uczestników z najnowszymi trendami w marketingu.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag