Owocne seminarium „Innowacje w służbie obronności – szansa dla start-upów"

W dniu 3 września w ramach XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyło się seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Innowacje w służbie obronności - szansa dla start-upów". O tym, jak start-upy mogłyby współpracować z sektorem obronnym, rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, największych polskich firm z branży zbrojeniowej, uczelni technicznych oraz młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy
Owocne seminarium „Innowacje w służbie obronności – szansa dla start-upów
Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyło się seminarium pt. „Innowacje w służbie 
obronności – szansa dla start-upów”. Zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wydarzenie ma na 
celu zainicjowanie współpracy pomiędzy największymi polskimi firmami z branży obronnej a start-upami.
Jedną z najważniejszych rad dla start-upów, które chcą realizować zamówienia dla wojska, była ta o konieczności 
ciągłej współpracy z administracją publiczną i branżą obronną, co podkreślali prelegenci seminarium. Bez tego 
trudno się starać o certyfikat bezpieczeństwa, dostęp do informacji niejawnych, niełatwo też zdobyć rzetelną wiedzę 
dotyczącą przepisów prawnych czy potrzeb wojska w dziedzinie innowacyjności. 
Kalifornijska Dolina Krzemowa oraz izraelska Silicon Wadi to przykłady efektywnej współpracy wojska ze start-upami. 
Izrael i USA zajmują czołowe miejsca w światowych rankingach innowacyjności. Czy Polska może powtórzyć te sukcesy?
O tym, jak sprawić, by potencjał polskiego środowiska start-upowego przełożył się na inteligentne rozwiązania dla 
wojska, dyskutowali goście zorganizowanego przez PARP seminarium „Innowacje w służbie obronności – szansa dla 
start-upów ”, które odbyło się 3 września o godzinie 10 podczas targów MSPO w Kielcach. Wśród nich byli 
przedstawiciele Ministerstw Gospodarki i Obrony Narodowej, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii 
Technicznej, największych firm zbrojeniowych i start-upów.
Wśród nich byli m.in. gen. dyw. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, płk Marek 
Malawski – szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, prof. Dr. Hab. Jan Szmidt, Rektor 
Politechniki Warszawskiej, Michał Wierciński z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Piotr Wojciechowski z grupy WB 
Electronics S.A.
Podczas panelu dyskusyjnego odbywającego się w ramach "Seminarium: Innowacje w służbie obronności – szansa dla 
start-upów" dyskutowano o możliwościach realizacji przez start-upy zamówień dla wojska. Dużą szansą jest 
podwykonawstwo i współpraca z dużymi konsorcjami.
Rozmawiano również o trudnościach we współpracy z wymagającym klientem, jakim jest wojsko, które wynikają przede 
wszystkim z konieczności posiadania odpowiednich certyfikatów.
- Zarówno w PARP jak i MON zgadzamy się co do tego, że istnieje potrzeba stworzenia platformy wymiany wiedzy i 
informacji o potrzebnych armii rodzajach innowacyjnych technologii -  podsumował temat konieczności bliskiego 
poznania wymogów stawianych start-upom Leszek Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP.
Na zakończenie seminarium odbyła się część poświęcona pytaniom publiczności. Zaowocowało to ożywioną wymianą 
doświadczeń i praktycznej wiedzy o współpracy z wojskiem.

Paneliści seminarium "Innowacje w służbie obronności - szansa dla start-upów

Uroczystego otwarcia dokonała Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak. Następnie swoje wystąpienia otwierające wygłosili Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, pułkownik Marek Malawski oraz Generał dywizji, profesor doktor habilitowany inżynier Zygmunt Mierczyk (rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej) i profesor doktor habilitowany inżynier Jan Szmidt (Politechnika Warszawska).

- W planach jest bardzo dużo środków publicznych przeznaczonych na finansowanie nowych technologii oraz badań nad rozwojem i wdrażaniem innowacji. Dysponuje nimi PARP, Ministerstwo Gospodarki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Widzimy potrzebę integrowania środowiska innowacyjnych technologii, a takie spotkania służą właśnie temu, żeby łączyć firmy małe z dużymi, a także sferę świata nauki z biznesem - omawiała plany na przyszłość Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak. 

W drugiej części odbył się panel dyskusyjny dotyczący kwestii kluczowych dla współpracy startupów z wojskiem i firmami zbrojeniowymi. W dyskusji udział wzięli Hubert Królikowski (Ministerstwo Gospodarki), Michał Wierciński (Polska Grupa Zbrojeniowa), gen. Zygmunt Mierczyk (WAT) i płk. Marek Malawski (I3TO) wraz z Piotrem Wojciechowskim (WB Electronics S.A.), Przemysławem Tomkówem (Novelty RPAS), Mariuszem Kamińskim (Robotics Inventions) i Leszkiem Czechem (PARP).

Przedmiotem rozmowy było zidentyfikowanie działań niezbędnych do podjęcia, aby rozpocząć na szeroką skalę współpracę pomiędzy wojskiem a start-upami. Jednym z problemów, na jakie wskazali dyskutanci, jest brak dostępu do informacji na temat technologii, jakimi zainteresowane jest wojsko. W odpowiedzi na to płk. Malawski zaprosił start-upy do śledzenia informacji o konkursach organizowanych w ramach I3TO, które nakierowane są na innowacyjne rozwiązania dla wojskowości.

- Uważam, że współpraca taka jest możliwa i korzystna dla obu stron - duży podmiot staje się odbiorcą technologii pochodzącej ze start-upów, zaś mały podmiot tworzony z pasją przez młodych ludzi uzyskuje stabilizację i partnera, który pozwala im zrealizować ich ambicje zawodowe przy zagwarantowanym bezpieczeństwie ekonomicznym. Tak wygląda nasza współpraca ze spółką Novelty. Najważniejsze, aby w tych relacjach obecne były zaufanie, wzajemny szacunek i jasny obraz korzyści, jakie wynoszą z takiej współpracy obie strony. (…) Duży przemysł zbrojeniowy, poprzez udaną współpracę, pobudza rozwój wielu mniejszych podmiotów  - dodaje Prezes WB Group Piotr Wojciechowski. 

Prezes PARP - Bożena Lublińska-Kasprzak otwiera seminarium "innowacje w służbie obronności - szansa dla start-upów"Jednocześnie rozmówcy zgodzili się co do istnienia potrzeby wspólnej platformy wymiany informacji pomiędzy wojskiem, największymi koncernami z branży obronnej oraz start-upami.

Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak potwierdza, że PARP kontynuować będzie działania w celu rozwijania współpracy pomiędzy innowacyjnymi MSP a największymi firmami z branży wysokich technologii, które są potencjalnymi odbiorcami ich produktów. Firmy z branży zaproszone są do współpracy - w grudniu odbędzie się kolejna edycja konferencji ICT Summit, gdzie zaprezentowane zostaną efekty współpracy z przedstawicielami z branży zbrojeniowej.

Dyskusja zainicjowana przez PARP obejmowała także tematy takie jak formalne wymogi wobec firm realizujących zamówienia dla wojska, oraz możliwości nawiązania takiej współpracy w roli podwykonawców DPFZ.

Dyrektor PGZ Michał Wierciński z PGZ tłumaczy:

- Ścieżką dla ambitnych start-upów jest odnalezienie swojego miejsca w obrębie „trójkąta współpracy”. Na jednym boku tego trójkąta jest przemysł obronny, na drugim jest nauka i podmioty zajmujące się innowacyjnością - w tym start-upy, a na trzecim, kluczowym boku- wojsko, nasz użytkownik końcowy. 

Podano przykłady zakończonych sukcesem przetargów i analizowano najlepsze sposoby na doprowadzenie do owocnej współpracy, rekomendując małym innowatorom współpracę z większymi konsorcjami o długiej historii współpracy z wojskiem, które aktywnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań pomocnych w jego ciągłej modernizacji.

- Zarówno w PARP jak i MON zgadzamy się co do tego, że istnieje potrzeba stworzenia platformy wymiany wiedzy i informacji o potrzebnych armii rodzajach innowacyjnych technologii - podsumowował temat certyfikacji i konieczności bliskiego poznania wymogów stawianych start-upom Leszek Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP. 

- Firmy prywatne potrafią szybciej od państwowych koncernów śledzić zmiany i dostosowywać się do nich – zauważa generał Zygmunt Mierczyk z WAT.

MSPO to największe targi przemysłu obronnego w Europie Środkowej i WschodniejNa zakończenie seminarium odbyła się część poświęcona pytaniom od publiczności. Zaowocowało to ożywioną wymianą doświadczeń i praktycznej wiedzy. Wymieniono niejedną wizytówkę i przekazano cenne kontakty.

- Wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy da się rozwijać start-up w branży obronnej, chcę powiedzieć, że jest to możliwe i wszystkie przeszkody, także formalne, można wyeliminować. Bardzo zachęcam młodych przedsiębiorców, którzy są tu dziś z nami, do podejmowania wysiłków w tym zakresie – podsumował spotkanie Przemysław Tomków, twórca startupu Novelty RPAS.


Przeczytaj także:

Beneficjenci POIG zaprezentowani podczas MSPO w Kielcach 

Jak ugryźć choć część ze 130 mld zł oferowanych przez wojsko?

Autor

Aleksander Rzetelski
Dziennikarz
web.gov.pl
Zachęcamy do zadawania pytań autorowi: wyślij email

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag