PARP-Wspieramy e-biznes laureatem konkursu WSIS

W dniach 9-13 czerwca 2014 r. w Genewie trwa Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, tzw. WSIS + 10 High Level Event.  10 czerwca, podczas uroczystej gali, wręczono nagrody w konkursie na realizację projektów i inicjatyw, które służą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Wśród laureatów znalazł się projekt systemowy „Wspieramy e-Biznes” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nagrodę w imieniu zespołu web.gov.pl odebrała Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Małgorzata Olszewska.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) jest inicjatywą powstałą w 2003 roku w Genewie w celu stworzenia platformy umożliwiającej rozwiązanie problemów związanych z budową technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  Jego głównym założeniem  jest osiągniecie wspólnej wizji umożliwiającej stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, w której każdy będzie mógł tworzyć informacje, udostępniać je oraz wykorzystywać.

Założenia szczytu znajdują swoje odzwierciedlenie w 17 kategoriach odbywającego się co roku konkursu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na najlepsze projekty wdrażania postanowień Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. Nagrodę w kategorii C6 („Sprzyjające środowisko regulacyjne”) dla projektu „Wspieramy e-biznes” odebrała dziś przewodnicząca polskiej delegacji w Genewie, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Małgorzata Olszewska.

Nagroda jest prestiżowym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym od 2012 roku inicjatywom realizującym postanowienia Szczytu na całym świecie. Polska jest jej laureatem po raz drugi. 

- Projekt „Wspieramy e-Biznes” pozwala nam na stałą analizę rynku e-gospodarki. Pomaga projektować działania dotacyjne dla sektora w ramach Innowacyjnej Gospodarki. Efekty „e-dotacji” oceniam bardzo pozytywnie. Wśród firm, które je otrzymały, jest kilkanaście spółek, które są laureatami rankingu Deloitte Technology Fast 50 i innych międzynarodowych. Dotowane e-projekty to nie tylko dynamiczny wzrost przychodów, ale średnio ponad 4 nowe miejsca pracy w każdym nowo powstałym e-biznesie – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

WSIS

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag